SAHNELEMEDE KOSTÜM TASARLAMAK

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Sahne Sanatları
Number of pages: 225-233
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tasarlamak sözcüğü, gündelik hayat için yeni bir tanım olsa da; çağın mesleklerini toparlayan bir başlıktır. Tabi ki tasarım sözcüğünün kıstaslarını, alana özgü asrın gereklikleri ve estetik ölçütleri belirlemektedir. Bu bağlamda sahnelemedeki yaratıcı süreçlerinde günlük hayatı etkisi altına aldığını gözlemlemekteyiz. Yani; sahne hayatı, hayat sahneyi taklit eder. Aslında metinler sahnelenirken; hayatı irdelemektir amaç ve bu amaca hizmet eden göstergeleri belirlemek bu anlamda önemlidir. Ve bunların içerinde de dekor-kostüm tasarlamak başattır. İster gerçekçi olsun ister fantastik bu durum değişmez. Giyinmek ise her kesime özgü olduğu için bu kültürel zaruri ürünlerin en başında gelir, günü ve geçmişi barındırır. Özellikle türler arasındaki farklılıklar sahne kostümüne yansıtılmak istenecektir. Bu anlamda sahnelemede önemli bir gösterge kostüm tasarımıdır. Öyleyse yoruma hizmet açısından sunumun komedi ya da trajedi olması da kostüme de yansıtılacaktır. Sahnelemede kostüm çalışması sadece estetik ölçütlerde olması yeterli değildir. Yapılan kostüm, bütün tasarımın içinde uygun yerde konumlandığında başarılı olur. Eğer tasarımcının benlik kaygısı oyunun ve oyuncunun önüne geçecek bir duruş sergilerse tabi ki bütünün parçası olmaktan çıkmış kendine hizmet edecek duruma gelmiştir. Bu durum aslında tasarımın bütün öğeleri için geçerlidir. Amaç “en güzeli tasarlamak” hiçbir zaman değildir. Bu sanatın içinde güzel yanında çirkinde işlenir. Çünkü yaşamın gerçekliğinde hepsini bir arada görürüz.

Keywords

Abstract

Although the word "design" is a new definition for everyday life; is a title that collects the professions of the age. Of course, the criteria of your design word are determined by the requirements of space age and aesthetic criteria. In this context, we are observing that the creative processes of the stage have affected the daily life. So; stage life imitates the life scene. In fact, while the texts are staged; It is important in this sense to identify the purpose of the study of life and to determine the indicators that serve this purpose. And they started to design the decor-costume inside. Whether it is realistic or fantastic this situation does not change. Dressing is unique in every cut, so it comes at the very beginning of these cultural necessities, it contains the day and the past. In particular, differences between species will be reflected in the stage costume. An important indicator in this sense is the costume design. So, in terms of service to the interpretation, the presentation will be comedy or tragedy as well as the costume. Costume work on stage is not enough to be only on aesthetic criteria. The costume is successful when it is positioned within the whole design. If the designer's self-consciousness shows a position to stand before the game and the player, of course it has become self-serviceable from being a part of the whole. This is in fact the case for all elements of the design. The goal is never to "design the most beautiful". In this art is beautifully handled in the quarry. Because we see all of them together in the reality of life.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics