DÜNYADA HAVAYOLU BİRLEŞMELERİ VE OLASI TÜRK HAVA YOLLARI-LUFTHANSA BİRLEŞMESİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Sivil Havacılık Yönetimi
Number of pages: 259-274
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sivil Havacılık Sektörü son 20 yıldır büyük bir gelişim içerisindedir. Bu gelişimi hızlandıran ana tema da havacılık birleşmeleridir. Bu gelişme kapsamında ilk olarak; sivil havacılık birleşmelerinin son yıllarda uygulandığı ülkelerden Çin, Amerika ve Japonya analiz edildikten sonra, Air France-KLM ve British Airways-IBERIA birleşmeleri incelenerek olası Türk Hava Yolları-Lufthansa birleşmesinin her iki firmaya ortak olarak neler kazandırabileceği hakkında çıkarımlarda bulunulacaktır. İkinci olarak; Air France-KLM, British Airways-IBERIA birleşmeleri örnek alınarak, Türk Hava Yolları-Lufthansa birleşmesinin her iki havayolu için ayrı ayrı avantaj ve dezavantajları sıralandıktan sonra, bu birleşmenin Türk Hava Yolları için daha iyi sonuçlanabilmesi açısından önerilerde bulunulacaktır.

Keywords

Abstract

Civil Aviation Sector has been in a major development within the last 20 years. The main theme behind acceleration of this development is aviation mergers. First of all, with the concept of this development, the applied mergers of the countries in civil aviation in recent years; China, America and Japan, Air France-KLM and British Airways-IBERIA mergers are examined to reach a conclusion of what the latter mergers can possibly gain to the merger of two companies Turkish Airlines and Lufthansa as a partner. Secondly, listing the advantages and disadvantages of Turkish Airlines-Lufthansa mergers based on Air France-KLM, British Airways-IBERIA with some suggestions are offered for this merger to have a better result for Turkish Airlines.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics