ETKİLEŞİMSEL ENSTALASYONLAR

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Görsel Tasarım, Grafik Tasarım, Sanat
Number of pages: 333-340
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeniçağın dijital teknolojisi, gündelik yaşamı çepeçevre sardığı gibi, güncel sanat edimlerine de farklı bir yapı kazandırmıştır. Modern dönemin tekrar yorumlanan çalışmaları, postmodern dönemin, belki de ötesinin, sanatı hangi noktaya taşıyabileceğini gözler önüne sermiştir. Sanatı salt bir izleme noktası olmaktan öteye taşıyan dijital yapı, sanat yapıtına yeni bir özellik atfetmiştir: Seyirci ile etkileşime girebilme. Etkileşime giren yeni dijital kurgular izleyici ve eser arasında bir etki-tepki durumuna olanak sağlamakta ve bu yeni arayüz sayesinde izleyici yapıta dâhil olabilmektedir. Araştırmanın konusu açısından; dijital çağın tepkimeye giren enstalasyonlarının genel yapısı ve kurgusu, örnekler üzerinden incelenmiştir. Bu biçimsel yorumlamaların yeni bir deneyim olması ve sanat eseri kavramının biçimsel özelliklerinin farklı bir alana çekmesi bakımından önemlidir. Bu açıdan güncel sanata getirileri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

As digital technology of new age covers daily life, it has brought a different feature into current art acts also. Modern period’s studies which are interpreted again have showed to what point’s postmodern period or its beyond would carry art. Digital feature which carries art to be more than a salt following point has attributed a new feature to art work: interacting with audience. New interacting digital fictions provides opportunity to an action and reaction case between audience and work and audience can involve in work thanks to this new interface. In terms of research’s subject; general feature and fiction of installations which react with digital age have been examined through samples. Formal interpretations are important in the point that they are a new experience and formal features of art work notion are carried into a different field. So their returns for current art have been examined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics