İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİNİN ÖNEMİ VE TOPSIS YÖNTEMİYLE BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : İŞLETME
Number of pages: 486-503
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmelerin uygun eleman bulması, zaman yönetimi ve işletmelerin maddi tasarrufu açısından önemlidir. Günümüz işletmelerinin bünyesinde faaliyet gösteren insan kaynakları yöneticileri ve işletmenin üst kademe yöneticilerinin göz önünde bulundurması gereken hususlardan birisi de personel seçim sürecinin, etkili, kapsamlı, güvenilir ve hızlı geçmesidir. Bu çalışmanın temel amacı da, sadece işletmeler için değil; belki hayatımızın tüm aşamalarında, bir çok seçenek ve seçme faktörüyle yüzleştiğimizde, etkili ve hızlı karar verebilmemizi sağlamaktadır. Bu yüzden bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde insan kaynakları alanında personel seçimi ile ilgi gerçekleşen aşamalar ve bu aşamaların olumlu ve olumsuz yanları, bu aşamalar ve yöntemlerin oluşum tarihçesi ve aşamaları ve personel seçiminde kullanılan yöntemlerde yapılan güncel hatalar literatür taraması yoluyla incelenmiş olup, bu konular ile ilgili detaylı bilgi verilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde ise, personel seçimi yöntemlerinin hızlı ve güvenilir türlerinden olan, TOPSIS yöntemi hakkında bilgi verilip, daha sonra iki farklı koşul için bu yöntem ile personel seçimi hesaplamaları gerçekleştirilmiş olup, sonuçları birbiriyle karşılaştırılmıştır.

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is not only for businesses; But also for us to make an effective and quick decision when we face many options and selection factors to choose anything at all stages of our lives. That is why my study consists of two parts. In the first chapter, the stages of personnel recruitment, the positive and negative aspects of these stages, the history and stages of the development of these steps and methods, and the methods used in personnel selection have been researched through literature review and detailed information has been provided. In the second part, the TOPSIS method, which is one of the fast and reliable types of personnel recruitment methods, is given and then the personnel selection calculations are performed with this method for two different conditions and the results are compared with each other. Microsoft Office Excel program is used for these calculations.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics