ŞAN EĞİTİMİNDE SOLUNUM VE NEFES YÖNETİMİ

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : SAHNE SANATLARI (OPERA)
Number of pages: 365-375
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Solunum, nefes yönetimi ve bunların fizyolojik açıdan kullanılma prensiplerinin öğrenilip öğretilmesi, doğru ve profesyonel bir şan eğitiminin de temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple, bu çalışmada ilk olarak; canlılar için en zorunlu vücut işlevi olan solunum konusu, gerek anatomik, gerekse işleyiş yönleriyle açıklanmıştır. Bunu yaparken ilk olarak, solunuma neden olan, alçak ve yüksek atmosfer basıncının, vücutta oluşan sürekli döngüsü hakkında bilimsel bilgiler sunulmuştur. Sonrasında, solunum organları (diyafram, akciğerler, göğüs bölgesi kasları ve karın bölgesi kasları) hakkında temel bilgiler verilmiş ve daha sonra bu organların, şarkı söyleme sırasındaki görevleri ile kullanım çeşitliliğinden bahsedilmiştir. Ardından, bu çeşitliğin kullanım safhaları, resimler yardımıyla, teorik olarak da anlatılmıştır. Son olarak, sesini doğru kullanmak isteyen tüm şarkıcılar ve sesini iş yaşantısında yoğun olarak kullananlar için (spikerler, öğretmenler…vb.), verilen tüm bu bilgiler harmanlanarak, en doğru şekilde şarkı söyleyebilmek için gerekli olan veriler, sonuç ve tavsiyeler bölümünde sunulmuştur. Sesini profesyonel kullananlar için, en gerekli ve geliştirilebilir solunum hakkında güncel kaynaklardan toplanan bilgiler, kendi bilgilerimiz ile harmanlayarak sunulmaktadır. Bu çalışma içerisinde, farklı bölümlerde; solunumun tanımı, fizyolojisi, türleri, solunuma destek olan anatomik organlar ve işleyişleri ile bu işleyişlerin verimli kullanımlarına değinilmiş, sonuç ve öneriler bölümde ise, tavsiye niteliğinde, sesi korumak için yapılması gereken doğru solunum şekilleri ve işleyişleri hakkında bilgiler verilmiştir. Sonuç olarak, şan eğitiminde farklı şekillerde öğretilen diğer nefes kontrol yöntemleri de tespit edilerek ve bu eğitimi alanlar için en uygun solunum şekli ve onun kontrolü hakkında bilgiler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Learning and teaching the principles of respiration, breathing and physiology are the basis of a proper and professional singing education. Therefore, in this study, first, the topic of respiration, which is the most essential body function for living creatures, had been explained in either anatomically or functional ways. In doing so, first, scientific information about the continuous cycling of the low and high atmospheric pressures causing respiration in the body is presented. Later, basic information about the respiratory organs (diaphragm, lungs, thoracic and abdominal muscles) was given, and then these organs were mentioned in terms of their role in singing and their versatility. Then, the stages of use of these varieties are explained theoretically, with the help of pictures. Finally, all the singers who want to use their voice correctly, and all the information given for those who use their voice intensively in business life (announcers, teachers ... etc), are presented in the data, conclusions and recommendations necessary for blending and singing correctly. The information about improvable respiration for the ones, whom are using their voices professionally, had been combined from the most current sources, gathered with our own information. In this study, in different sections; the definition of respiration, physiology of respiration, varieties of respiration, the organs which are supporting respiration and functions of them, and the most effective use of them had been mentioned. Finally, suggestions on protecting the voice, true ways of respiration and their functions had been examined. As a result, other breath control methods taught in different forms of singing education were also identified and information on the most appropriate form of breathing and its control was provided.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics