“KUTSAL ÜÇLEME SERGİ’DE” ADLI HİKAYESİNDE A.İ. KUPRİN’İN KUTSAL ÜÇLEME SERGİ MANASTIR (Svyato Troitse Sergieva Lavra) ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN MANASTIRA BAKIŞ AÇISI

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Rus Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 424-432
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Edebiyatın birçok alanında faaliyet göstermiş olan Aleksandr İvanoviç Kuprin’in “Kutsal Üçleme Sergi’de” adlı hikayesinde Kutsal Üçleme Sergi Manastırı (Svyato Troitse Sergieva Lavra) örneği üzerinden manastıra bakış açışı ele alınmıştır. A.İ. Kuprin, nesnenin doğasında olan özelliklerini açığa çıkararak şiirsel bir izlenim oluşturduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada Aziz Sergi Radonejski tarafından kurulan ‘Kutsal Üçleme Sergi Manastırı’na dikkat çekilmek istenmiş, zor durumda kalan insanlık için manastırın manevi güç haline geldiği vurgulanmıştır. Rus kültüründe Kutsal Üçleme Sergi Manastırı’nın önemli rol oynadığı; sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda tarih duygusu, halkın ruhu ve Rus Devleti’nin bir bütün olarak algılanması açısından manastırın çok önemli olduğu yazar tarafından dikkatlere sunulmuştur. A.İ. Kuprin tarafından ulusal bir sembol olarak ele alınan manastır, onu gerçek olarak algılamamızı sağlayan birçok ayrıntıyla bize verilmiştir. Göç esnasındayken geçmişe yönelen A.İ. Kuprin’in bu hikayesi 1930'da Fransa’da yazılmıştır ve hikaye küçük çocukla annesinin Kutsal Üçleme Sergi Manastırı'nda kaldığı sırada çocukluğunda yaşanan anılara dayandırılmıştır.

Keywords

Abstract

‘At the Trinity Lavra of St. Sergius’ written by Aleksandr Ivanovich Kuprin who served in many fields of literature studies on point of use to manastır. A.İ. Kuprin tries to tell a poetic impression by emphasizing objektive’s feature that exists in the nature of object. It’s tried to take attention on the Trinity Lavra of St. Sergius which is set up and it is emphosized that manastr became sipiritual power for humanity. It’s presented by A.I. Kuprin that the Trinity Lavra of St. Sergius plays an important role in the Russian culture in terms of history, the emotion of people and detecting Russia for a whole. Manastr which is taken as a national symbol by A.I. Kuprin is presented us with details that provided to detect it as a real. This story by A.I. Kuprin mentions past during imigration and it is written in 1930 in French. The story tells a little child and his mother’s memories during his childhood at the Trinity Lavra of St. Sergius.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics