ÇAY TÜKETİM TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ(Tokat İli Merkez İlçe Örneği)

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Pazarlama
Number of pages: 112-122
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada; Tokat merkez ilçede ikamet eden tüketicilerin çay tüketimine ilişkin verilere yer verilmiştir. Örnek hacminin belirlenmesinde oransal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 272 kişiyle yüz yüze görüşülerek elde edilen anket verileri çalışmanın ana materyalini oluşturulmuştur. Araştırmada; tüketicilerin %45,59’unun aylık ortalama 0,5-1 kg arasında çay tükettikleri, tamamına yakının (%92,65) siyah çay tükettiği, %76,10’u çayı sıcak tükettirken, %59,19’unun çayı şekerli tüketmeyi tercih ettiği, %84,19’unun en fazla kış mevsiminde çay içtiği belirlenmiştir. araştırmaya ait ilginç sonuç ise; tüketicilerin eğitim durumları incelendiğinde lisans mezunu olanların diğerlerine oranla daha fazla olmasına karşın (%30,15), tüketicilerin %26,84’ünün çay satın alırken son kullanma tarihine bakmadığı ve %80,88’inin ‘Alo Gıda Hattı’ numarasını bilmediği tespit edilmiştir. Ayrıca elde edilen veriler uygun analiz yöntemleri kullanılarak analiz edilerek yorumlanacaktır.

Keywords

Abstract

In this study; the data on tea counsumption by consumers residing in Tokat central district are given. Proportional sampling method is used in determining sample volume. The main material of the study was obtained with questionnaire data by interviewing 272 people face-to-face. In the study, it was found out that 45.59% of the consumers consumed about 0.5-1 kg of tea per month, nearly all (92.65%) of them consumed black tea, 76.10% of them consumed hot tea, 59.19% of them consumed tea with sugar and 84.19% of them drink the most tea in during winter. The interesting result of the research was that 26,84% of consumers did not check the expiry date when purchasing tea and 80.88% did not know the number of 'Alo Food Hotline' while the rate of bachelor graduates was higher than the others (30,15%). In addition, the obtained data will be analyzed and interpreted using appropriate analysis methods.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics