TATİL İLE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Davranış Bilimleri; Sosyoloji
Number of pages: 248-258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mutluluk, insanların yaşamları boyunca en önemli amaçlarından biridir. Aristoteles, mutluluğu insan yaşamının ereği olarak tanımlamıştır. İnsanın en temel olmasa da belki en önemli ihtiyacı olabilecek bu durumu neyin etkilediği önemli bir sorudur. Gelir, kariyer ve eğitim seviyesi gibi faktörler ile mutluluk arasındaki ilişki sıkça araştırılmıştır. İnsanın yaşadığı konut ile mutluluk arasında ilişki var mıdır? Araştırma, bu sorudan hareketle farklı gelir grubuna dâhil aileler için Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutlarda yaşayan bireylerin mutluluk düzeyleri arasındaki farklılık ve bununla ilişkili faktörleri belirlemeye yönelik olmuştur. Bu çalışma ile düşük ve orta gelir grubuna dâhil olmak üzere, iki farklı örneklemden elde edilen demografik faktörlere ait veriler ile bu kişilerin mutlulukları arasındaki ilişki araştırılmaktadır. Bu amaçla bu farklı gelir grubuna dâhil kişilerin ikamet etmekte olduğu TOKİ sakinlerine anket uygulanmış ve elde edilen veriler çeşitli analizlerle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda düşük gelir grubu ve orta gelir grubu için yapılmış olan konutlarda yaşayanların mutluluk düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Ayrıca alt gelir grubu konutlarda yaşayanların ortalama gelirleri orta gelir grubunda yaşayanlardan daha düşük olsa da bu farklılık anlamlı değildir. Buna ilaveten kişilerin gelirleri ile mutluluk düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Kişilerin eğitim seviyeleri ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Happiness is one of the most important purposes of people throughout their lives. Aristotle defines happiness as the goal of human life. Even if happiness is not the most basic needs, it may be the most important and it is an important question what influences happiness. The relationship between happiness and some factors such as income, career and level of education has been frequently researched. Is there a relationship between collective housing and happiness? This research will aim to determine the difference in happiness levels among the residents of housing constructed by the Housing Development Administration of Turkey for low and middle income families. Also, we will be tried to factors related to the happiness levels of these groups. For this purpose, a questionnaire is applied to residents of TOKI residents of these different income groups and the data obtained is evaluated with various analyzes. As a result, there is no significant difference between the happiness levels of the residents living in the low income group and the middle income group. Also, although the average income of residents living in the lower income group is lower than those living in the middle income group, this difference is not significant. In addition, there was no significant relationship between income and happiness levels. The relationship between education levels of people and happiness levels was found significant.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics