BİLECİK HALKEVİ’NİN AÇILIŞI, TEŞKİLAT YAPISI VE NEŞRİYATLARI

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Number of pages: 513-534
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Atatürk’ün devrimlerini halka benimsetmek, halkı eğitmek ve halkın yaşam düzeyini yükseltmek amacıyla kurulan halkevi kurumları ilk olarak 19 Şubat 1932 tarihinde 14 yerde birden açılmıştır (Ankara, Eminönü, Eskişehir, Afyon, Aydın, Bolu, Bursa, Çanakkale, İzmir, Denizli, Diyarbakır, Konya, Malatya ve Samsun). Halkevlerinde halk ile aydın birbirlerini tamamlamış, halkevi ve halkevli anlayışı da bu düşünceden doğmuştur. Bilecik Halkevi, 19 Şubat 1932 tarihindeki açılışa yetişmemiş olup Güzel Sanatlar Şubesi ve Müze ve Sergi Şubesi dışında ki tüm kollarıyla 24 Haziran 1932 tarihinde açılmıştır. Bilecik Halkevinin üyeleri ise vali, doktor, hakîm, çeşitli memurluklarda görev alan vatandaşlar ve halkı için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan tüm yurttaşlar olmuştur. Bilecik Halkevi yapılan devrim atılımlarının halka benimsetilmesi ve halkın eğitilmesi açısından basın ve yayın organlarının öneminin bilincinde olmuştur. Bu amaçla, süreli yayın, kitap, broşür ve piyes çalışmaları ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Public houses established for the purpose of adopting the public to the revolutions of Atatürk, educating the people and raising the life standard of the people, were first opened in 14 different places on 19 February 1932. (Ankara, Eminönü, Eskişehir, Afyon, Aydın, Bolu, Bursa, Çanakkale, İzmir, Denizli, Diyarbakır, Konya, Malatya ve Samsun).In these public houses, public and lettered people have completed each other and the mentality of public houses arises from this idea. Bilecik Public House couldn’t be opened on 19 February 1932, but it was opened on 24 June 1932 with all departments except the arts, museum and exhibition departments. The members of Bilecik Public House are governors, doctors, judges and the other civil servants and citizens whon ever avoid making a sacrifice for their public. Bilecik Public House cared about media organs for adopting there volutions and educating the public. For this purpose periodicals, books, leaflets and representations were put forth.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics