TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE SPOR YÖNETİMİNDE DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Spor Yönetimi
Number of pages: 199-216
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren günümüze kadar, Türkiye’de spor yönetiminde meydana gelen demokratikleşme eğilimlerini tespit etmektir. Bu amaçla konu Anayasalar, kanunlar ve tüzüklerde yer alan şekliyle, tarihsel bir süreç içinde ve karşılaştırmalı bir metot ile ele alınarak incelenmiştir. Esas itibariyle, mahalli güç ve kaynakların insanların hizmetine sunulmasıyla merkeziyetçi yapıdan yerinden yönetime ve demokratik yapıya geçişin yol, yöntem ve konuları belirlenmeye, Türkiye’de spor alanında meydana gelen kıt, ekonomik kaynakların en verimli ve etkili bir şekilde kullanılmasının, özellikle istikrarlı kararlar alınmasının temel mekanizmaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak Türkiye’de spor hareketinin 1922-1936 yılları arasında yerinden yönetim, 1936-1938 yılları arasında yerinden yönetimden merkeziyetçiliğe doğru bir sapma, 1938-1986 yılları arasında tam merkeziyetçi ve 1986 yılından itibaren de yeniden yerinden yönetim anlayışla sevk ve idareye yöneldiği anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to determine the democratization trends that have taken place in Turkish sports management from the establishment of the Republic of Turkey. For this purpose, subject Constitutions, as it is located in laws and regulations, in a historical process and were examined by a comparative method. In essence, the local power and resources of the people of the service submitted by the centralist structure decentralized and democratic structure of the transition path, to determine methods and issues, scarce occurring in sport in Turkey, economic resources, the most efficient and used effectively, especially in the basic mechanisms of taking consistent decisions has tried to put forward. As a result, sports democratization between the years 1922-1836 of the movement in Turkey, decentralization is a true deviation centralization of decentralization between the years 1936-1938, a fully centralized and decentralized also re decentralization since 1986. Between the years 1938 to 1986 is understood that the insights delivered and managed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics