1662-1663 (H. 1073) TARİHLİ 350 NUMARALI HARPUT ŞER'İYYE SİCİLİNİN TANITIMI VE FİHRİSTİ

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : TARİH
Number of pages: 466-485
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Şer'iyye sicilleri, Osmanlı tarihinin en önemli kaynaklarından birisidir. Zira siciller, ait oldukları bölge hakkında siyasi, idari, askeri, iktisadi, hukuki, dini ve kültürel açıdan oldukça değerli bilgiler içermektedir. Osmanlı Devleti'nde merkez ile taşrada yaşayan insanların hukuki ilişkilerini yansıtan şer'iyye sicilleri, özellikle sosyal ve yerel tarih araştırmacıların temel başvuru kaynaklarındandır. Şer'iyye sicilleri, ait oldukları dönem ve yer hakkında önemli bilgilere sahip olmasından dolayı, şeriyye sicillerinin tanıtımı ve fihrist çalışmalarının yapılması, özellikle yerel tarih açısından büyük bir önem arz etmektedir. Söz konusu çalışmalara küçük bir katkı sağlaması amaçlanan bu makalede, Harput Kazası'nın 1662-1663 tarihli 350 numaralı şer'iyye sicillinin tanıtımı ve fihrist çalışması yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The records of Ottoman sharia court is one of the most important references for the history of the Ottoman Empire. Because the records cover valuable information about the political, administrative, military, economic, legal, religious, and cultural issues of their region. The sharia court records, which reflect the legal relations between the people, who lived in the center and the provinces, and the Ottoman State, is the major reference for social and local history researchers. Since sharia court records has important information about its period and place, the introduction of sharia court records and indexing them are of great importance, especially in terms of local history. The introduction and indexing of the Harput District's sharia court records, numbered 350 and dated 1662-1663, have been studied in this article to provide a small contribution to the mentioned studies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics