TÜRKİYE VE JAPONYA’DA 19. YÜZYILDAKİ MODERNLEŞME SÜREÇLERİNİN BAZI EKONOMİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRLMASI

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Genel Sosyoloji
Number of pages: 44-50
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Modernleşme sürecinin Avrupa ve Japonya’daki gelişimi benzer ekonomik ve sınıfsal özellikler temelinde gerçekleşmiştir. Bu ortak özellik, feodal üretim biçimleri arasından zaman içinde bir sermaye birikiminin oluşması ve yeniden üretime yatırılmasıdır. Osmanlı toplum yapısı ise 19. yüzyıla kadar merkezden bağımsız feodal birimlerin oluşmasına ve bir zenginlik üretmesine izin vermemiştir. Üretim, Osmanlı devletinin gelir kaynakları arasında önemli bir yer tutmaz. Bu ayrım, Türkiye ve Japonya’da 19. yüzyılda başlayan modernleşme süreçlerinin genel özelliklerini, sonraki dönemdeki başarı ya da başarısızlıklarını belirleyen temel olgudur. Hangi uygarlık değerlerinin alınacağı, kültür ve uygarlık arasında bir ayrım olup olmadığı, din ya da eğitim kurumunun hangi işlevleri sürdüreceği gibi problem alanları kendi içinde bir önem taşımasına karşın, modernleşme sürecinin genel başarısını doğrudan belirleyemezler. Bu makalenin amacı, Türkiye ve Japonya’nın modernleşme süreçlerini, bu sürecin başladığı 19. yüzyıldaki toplumsal-ekonomik yapılarını ölçüt alarak karşılaştırmaktır.

Keywords

Abstract

The development of modernization processes in Europe and Japan were based on similar economic and class characteristics. These common characteristics include the accumulation of capital among feudal production systems in time and its reinvestment in production. However, in Ottoman society, the autonomous feudal unit had been allowed to exist and to produce wealth until 19th century. Production was not a crucial income source of the Ottoman Empire. This distinction displays the general characteristics and the determiners of the successes and failures of the modernization processes that began in the 19th century in Turkey and Japan. Although certain questions such as which values will prevail, whether there will be a distinction between culture and civilization, or which functions - religious or educational - will maintain still require attention, they cannot affect the success of modernization directly. In this sense, the aim of this paper is to compare the modernization process in Turkey and Japan in terms of socio-economic patterns in the 19th century.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics