2008 KÜRESEL KRİZİNİN BIST MALİ SEKTÖRDE İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİNE ETKİSİNİN RİSKE MARUZ DEĞER YÖNTEMİYLE ÖLÇÜLMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Finans
Number of pages: 394-402
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı 2008 küresel krizinin Borsa İstanbul mali sektöründe neden olduğu riskin büyüklüğünü göreceli olarak ortaya koymaktır. Bu amaçla, Varyans- Kovaryans yöntemiyle hesaplanan RMD değerleri kriz öncesi dönem (2003-2007), kriz yılları (2008-2009) ve kriz sonrası dönem (2010-2016) olarak ayrı ayrı hesaplanmıştır. Çalışma sonucunda kriz öncesi dönemde RMD değerleri en düşük seviyede iken kriz sonrası dönemde RMD değerleri düşmesine karşın kriz öncesi değerlere inemediği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to reveal relatively the magnitude of the risk that the 2008 global crisis has caused in the Stock Exchange Istanbul financial sector. For this purpose, the VaR values calculated by the variance-covariance method are calculated separately for the pre-crisis period (2003-2007), the crisis years (2008-2009) and the post-crisis period (2010-2016). As a result of the study, while the VaR values were at the lowest level in the pre-crisis period, it was determined that the VaR values decreased in the post-crisis period but not in the pre-crisis values.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics