AĞIRLIKLI ORTALAMA ANALİZİ KAPSAMINDA HAVAYOLLARININ KOLTUK, KABİN İÇİ EĞLENCE VE BAGAJ PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-17
Language : null
Konu : Sivil Havacılık Yönetimi
Number of pages: 616-634
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada analiz kapsamında seçilmiş Geleneksel Taşımacılık Stratejisini uygulayan ve ülkelerinin bayrak taşıyıcısı konumundaki 20 havayolu firmasının hizmet ve konfor unsurlarının, filo içerisinde bulunan ekonomi ve business sınıfları için ayrı ayrı olarak dağılımı incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda belirlenmiş olan koltuk, kabin içi eğlence ve bagaj parametreleri ele alınmış olup, genel değerlendirme başlığıyla analiz edilen parametrelerin havayollarının hizmet ve konfor performansına etkisi analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, service and comfort parameters of 20 airlines, which perform legacy carrier strategy by flag carriers of their countries are examined by distribution of economy and business classes in the fleet. The effect of seat, interior cabin entertainment and baggage parameters are analyzed with purpose of these parameter’s relationship between the title of general evaluation of service and comfort performance of the airlines.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics