BİLİNMEYEN ANLAM DÜNYASININ MEDYADA SUNUMU: DELİLİK

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : İLETİŞİM, Medya, Dil
Number of pages: 279-288
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sözlü veya yazılı bir biçimde ya da başka bir aracıyla gerçekleştirilen bir anlatım ifadesi olarak dil, hem toplumsal kurallarla bütünleşmiş hem de bilincin değişik biçimleriyle kuşatılmış bulunmaktadır. Dilsel ifadelerin bir yansıması olarak anlam ise; önemli bir toplumsal süreç olarak insanların içinde yaşadıkları dünyayı dışa vurdukları bir tablodur. Dil gerçekliği aktarmamakta, bir anlamda kurgulayarak yaratmaktadır. İşte buu çalışmada “Deli”, kavramının dil temelinde toplum tarafından yaratılan bir gerçeklik olup önemli bir toplum dışı çehre olarak öne çıkarıldığına değinilecektir. Söz konusu kavramın medyada nasıl temsil edildiği çalışmanın bir diğer konusunu oluşturmaktadır. Çalışmadaki bakış açısı Michel Foucault’un düşünceleriyle örtüşmektedir.

Keywords

Abstract

Language as an expression in oral, written or other means is both integrated with social rules and surrounded by different forms of consciousness. Meaning as a reflection of linguistic expressions; as a significant social process, is a tabulation in which people outlive the world they live in. Language creates reality by conveying it in a sense. In this work, "Crazy" will be referred to as a concept created by society and emphasized as an important non-social aspect. How this concept is represented in the media is another matter of studying. The point of view in the work overlaps with Michel Foucault's thoughts.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics