TTA’DAKİ BAZI KELİMELERİN KÖKENİ ÜZERİNE

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Yeni Türk Dili
Number of pages: 157-164
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Türkiye Türkçesi ağızlarında bulunan 16 kelimenin yapısı üzerinde durulmuştur. Bir kısmı Türkiye Türkçesi yazı dilinde de görülen bu kelimeler şunlardır: aynat, balamurt, beşik, buşur-, çalman, domalan, düğdüç, farı-, gındırla-, horuntu, öneği, ötkel, pengeşke, tıyılma, üründüle-, yermeşik. Bu kelimelerden bir kısmı daha önce çeşitli çalışmalarda ele alınmıştır. Bir kısmına ise ilk defa burada değinilmektedir. İncelenen kelimelerin bazıları Türkiye Türkçesi yazı dilinde unutulmuş olan arkaik kelimelerdir.

Keywords

Abstract

This study focuses on the structure of sixteen words found in Turkish dialects. Some of these words, which are also seen in Turkish writing language: aynat, balamurt, beşik, buşur-, çalman, domalan, düğdüç, farı-, gındırla-, horuntu, öneği, ötkel, pengeşke, tıyılma, üründüle-, yermeşik. Some of these words have already been addressed in various studies. Some of them are mentioned here for the first time. Some of the words examined are archaic words that have been forgotten in Turkish writing language.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics