ÖN ÇAPRAZ BAĞ YARALANMASI GEÇİREN FUTBOLCULARIN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARININ İNCELEMESİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu :
Number of pages: 51-65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ön çapraz bağ yaralanması geçiren futbolcuların psikolojik sağlamlıklarını; kendilerinin, operasyonu yapan doktorlarının ve rehabilitasyon sürecini izleyen fizyoterapistlerinin görüşlerine göre incelemektir. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden biri olan özel durum yöntemine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu; ön çapraz bağ yaralanması geçiren 6 futbolcu, ön çapraz bağ operasyonu yapan 3 doktor ve rehabilitasyon süreçlerini planlayan 3 fizyoterapist oluşturmaktadır. Çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan tipik durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler nitel araştırmalarda sıkça kullanılan sürekli karşılaştırmalı metot (constant comparison method) ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda futbolcular, doktorlar ve fizyoterapistler; futbolcuların yaralanma anından tedavi sürecinin sonuna kadar çeşitli psikolojik ve duygusal sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcılar, tedavi sürecinde güven, uyum, sabır ve umutlu olmanın çok önemli olduğunu belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

This study aims to investigate psychological resilience of footballers who had anterior cruciate ligament injures on basis of personal views of footballers, operating doctors and physiotherapists who monitored the rehabilitation processes. The study was carried out in accordance with case study method which is one of the qualitative research designs. The study group consists of 6 footballers who had anterior cruciate ligament injures, 6 doctors who operated those injuries and 3 physiotherapists who planned the rehabilitation processes for footballers. Typical case sampling method which is one of the methods of purposeful sampling was utilized for the identification of study group. Semi-structured interview technique was used for data collection. Collected data was analyzed by using constant comparison analysis method. Results of data analysis show that according to footballers, doctors and physiotherapists, from the moment of injury to the end of the treatment period footballers are having various physiological and emotional problems. Participants expressed that having confidence, adaptation, patience and hope in the treatment process is very important

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics