GÜVENCESİZ MESLEK: MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLİĞİ (MTİ)

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : 1
Number of pages: 217-224
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mevsimlik işgücü tarımsal üretime dayalı bir göçtür. Bu göç tarımsal ürünlerin üretimi ve hasadı zamanlarına bağlı olarak yılın belli dönemlerinde gerçekleşmektedir. Göç süreci boyunca ailelerin beslenme, barınma ve sağlık gibi konularda sorunlar yaşadıkları belirtilmektedir. Aynı zamanda bu ailelilerdeki çocukların eğitim öğretimden kopma tehlikesi ile karşı karşıya kaldıkları bilinmektedir. Bu çalışma özellikle eğitim öğretim döneminde olan mevsimlik tarım işçisi gençlerle yapılmıştır. Eğitim hayatından kopmak zorunda kalan 17-25 yaş arası 5 kişi ile yapılan derinlemesine mülakat ile kişilerin bu mesleğe bakışları anlaşılmaya çalışılmıştır. Yapılan mülakatlar sonucunda bu mesleği yapan gençlerin geleceğe umutla bakamadıklarını söylemek mümkündür. Eğitim hayatından kopma tehlikesi yaşamalarının bu süreçte etkili olduğunu söylemek gerekir. Ayrıca mesleğin geçici olması, sosyal güvencesinin bulunmaması ve düşük ücret bu durumun diğer faktörleridir. Gençler mevsimlik tarım işçiliği mesleğine olumsuz bakmaktadırlar. Tarımsal üretim ülkemiz açısından önemlidir. Bu nedenle tarımın ihtiyaç duyduğu işgücü, yerel şartlara uygun mesleki eğitimin yeniden yapılandırılmasıyla çözüme kavuşacaktır.

Keywords

Abstract

The seasonal laborforce is a migration based on agricultural production. This migration takes place during certain periods of the year depending on the production and harvesting times of the agricultural products. Throughout the immigration process, it is stated that families have problems in issues such as nutrition, housing and health. At the same time, it is known that the children in these families are in danger of being separated from education and training. This study was carried out with young people who are seasonal agricultural workers, especially during the education period. An in-depth interview with 5 people between the ages of 17 and 25, who had to break away from the educational life, tried to understand the way people view this profession. As a result of these interviews, it is possible to say that young people who do this profession cannot look forward to the future with hope. It is necessary to say that the lives of the danger of being separated from education are effective in this process. In addition, the fact that the profession is temporary, lack of social security and low wages are other factors. Young people are negatively looking at the seasonal agricultural labor profession. Agricultural production is important for our country. For this reason, the labor needed by agriculture will be solved by restructuring vocational education in accordance with local conditions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics