BANKACILIK SEKTÖRÜNE AİT TEMEL BİLGİLER: ÇANKIRI ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : Bankacılık-Finans
Number of pages: 414-425
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, 2012-2016 yılları arasında bankacılık sektörüne ait temel bilgiler Çankırı ili özelinde oran analizi yöntemi ile incelenmektedir. Makalenin başlıca sonuçları şu şekilde özetlenebilir: Son 2 yılda faaliyet gösteren banka sayıları sabit kalmasına rağmen şube sayılarında artış gerçekleşmiştir. Bankalarda çalışan personel sayısı 2012 yılından 2015 yılı sonuna kadar düzenli olarak artış göstermiştir. Bankaların sahip olduğu toplam mevduat ve kredi miktarları arasında olumlu bir ilişki gözlemlenmiştir. Kişi başına ortalama kredi miktarı ile kişi başına ortalama mevduat miktarı arasındaki fark sürekli artmaktadır.

Keywords

Abstract

In this study, basic information regarding the banking sector peculiar to Cankiri province between the years of 2012-2016 has been analyzed based on ratio analysis method. Main results of the article may be summarized as follows: Even though the number of the active banks has remained fixed, their branch number has been increased. Also the number of the staff that is working in those banks has been consistently increased between early 2012 and late 2015. The consistency has been observed between the money deposit that the banks have and amount of the credits that they have provided. The difference between the amount of the average credit and amount of the average deposit per person is seen to increase ever.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics