OTMAN BABA VE TARİHSEL FONKSİYONU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : SOSYOLOJİ
Number of pages: 541-551
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı’nın Rumeli bölgesini fethetmesiyle bu bölge yeni bir çehreye bürünmüştür. Bölge hem siyasi hem de dini yönden yeni bir yapılanmaya gitmiş ve bu durum oradaki halkı rahatlatmıştır. Bölgede uygulanan politika, yerli halk tarafından olumlu karşılık bulunmasıyla birlikte Osmanlı Devletine karşı olan bakışı değiştirmiştir. Bu bağlamda makalede Osmanlının Rumeli de tutunmasının sebeplerini ve izlediği politikaya değinmekle beraber Otman Baba dergâhının ve yetiştirdiği dervişlerin bölgede nasıl bir etkide bulunduklarını açıklamaktır. Balkanlarda İslam’ın ilk tohumlarını atan bu dervişler İslam için nasıl gönülleri fethettiklerini Otman Baba’nın felsefi bakış açısı üzerinden yorumlamak ve tasavvufi bakış açısının mahiyetini vurgulamaktır. Metodolojik olarak bu çalışma yazın taraması yapılarak elde edilen kaynakçalar ışığında yapılan okumalarla elde edilen bilgiler tasnif edilerek sunulmuştur. Bu bilgiler analiz edilerek tarafımızca yorumlarla katkı sunulmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

By conquering the Rumeli region of the Ottoman Empire this region has become a new frontier. The region has gone from a political and a religious direction to a new structure and this has relieved the people there. The view of the Ottoman state changed with the positive policy applied in the region. In this context, the article refers to the reasons why the Ottoman Empire was held in Rumelia and the politics it followed, as well as how the Otman Baba dergah and the educated dervishes influenced the region. These dervishes, who laid the first seeds of Islam in the Balkans, build on the philosophical point of view of Otman Baba and emphasize the nature of the mystical viewpoint that they conquered their hearts for Islam. Methodologically, this study is presented by sorting the self-information obtained from the reading on the welding light obtained by scanning the literatüre. By analyzing this information, we tried to contribute by comments.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics