SERMAYE PİYASALARINDA TAHVİL VE PAYLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : Hukuk
Number of pages: 375-390
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Finansal piyasaların temel fonksiyonu, fonların, tasarruf sahiplerinden, fona ihtiyacı olan kişi, şirket veya hükümetlere transferini sağlamaktır. Sermaye piyasaları da bu bağlamda tasarruf etmek isteyen kişilerle, fon talep eden kişileri bir araya getirerek transfer işlemini gerçekleştirmektedir. Sermaye piyasası araçları da bu finansal döngünün en etkin ve en verimli şekilde işleyebilmesi için gerekli olan unsurdur. Bir ülkedeki sermaye piyasası araçlarının çeşitliliği, o ülkedeki sermaye piyasasının gelişmişliğinin başlıca göstergelerindendir. Bu sebeple sermaye piyasası araçlarının çeşitliliğinin fazla olması, elinde atıl durumda bulunan fonlarını kullanmak isteyen tasarruf sahiplerinin tüm kesiminin etkin bir şekilde sisteme katılmasını sağlayacaktır. Bu çalışmamızda pay ve tahvil kavramları tanımlanarak, sermaye piyasalarında pay ve tahvillere olan talep dikkate alınarak tam mükellef gerçek kişilerde bu menkul kıymetler üzerinden elde edinilen gelir ve kazançların vergilendirilmesi incelenecektir.

Keywords

Abstract

The fundamental function of financial markets is to transfer funds from savers to investors, companies or governments. In this respect, the capital markets carry out its transfer process by bringing together those who want to save money, and those who request funds. In addition it can be claimed that the capital market instruments play a key role for the effective and efficient function of this financial system. The variety of capital market instruments can be accepted as evidence that shows a major development in the capital markets. For this reason, the diversity surplus of capital market instruments may help saving owners to participate to the financial systems effectively by integrating their idle funds. In this study, the definition of share, share certificate and bond will be analysed and the taxation of income and profits which is earned on these securities by fully fledged legal person will be examined by taking into account the demand on these instruments.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics