İZMİR, HATUNİYE CAMİSİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 253-265
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mimari ve süsleme alanında sürekli olarak gelişim ve yenilik gösteren Osmanlı sanatı, 18. yüzyılda yeni bir döneme girmiştir Batı ile olan ilişkilerin artması ile birlikte batılı akımlar, Barok, Rokoko ve Ampir üsluplar, mimariden çok süslemede kendini göstermiştir. Batılılaşma Dönemi adı verilen ve batılı akımların etkilediği döneme ait örnekler, en fazla başkent İstanbul’da görülmekle birlikte, İstanbul dışında imparatorluğun egemen olduğu birçok bölgede de etkili olmuştur. İzmir ilinde Basmane’de yer alan Hatuniye Camisi de, özellikle batı etkili açı süslemeleri ile, Batılılaşma döneminin bir örneği durumundadır. Çalışmaya konu olan cami, mimari ve süsleme özellikleri bakımından ele alınarak, çevredeki benzer örneklerle karşılaştırılarak, yapının Türk mimarisindeki yerinin saptanması amaçlanmıştır

Keywords

Abstract

The Ottoman art, which had constantly been developing and renovating in the field of architecture and decoration, entered a new era in the 18th century. With the improving relations with the West, western movements and Baroque, Rococo and Imperial styles were seen in decoration rather than architecture. The examples of the era named Westernization Period, upon which the western movements had effects, were seen mostly in the capital city of Istanbul, yet prevailed in many regions where the empire ruled. Hatuniye Mosque, situated at the intersection point of the Anafartalar Street and 943rd Street in Basmane, Izmir, is one of the examples of this Westernization Period, with its angle decorations influenced by the West. The study aims to determine the importance of the structure in the Turkish architecture by investigating the mosque in terms of its architectural and decorative features and by comparing it with similar examples.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics