BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİĞİN KIYISINDA SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜMÜN YÜZYILLIK YALNIZLIKLA BULUŞMASI

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : EDEBİYAT
Number of pages: 116-129
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Postmodern anlatım tarzının bir kolu olarak kabul gören “Büyülü gerçekçilik” terimi son dönem edebiyatımızda ön plana çıkmaya başlamıştır. Her ne kadar adlandırma ve içeriği konusunda bazı tartışmalı fikirler olsa da bazı yazarlarımızın kullandıkları tekniklerden ortak bir tanım çıkarabilmek mümkündür. Bu çalışmanın asıl amacı büyülü gerçeklik akımı etrafında Gabriel Garcia Marquez’in Yüzyıllık Yalnızlık adlı romanıyla Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm adlı romanını karşılaştırmalı olarak ele almaktır. Yazarların romanlarında yaşamlarından izler var mı sorusu ve iki roman arasında konu, kahramanlar ve anlatım tarzı olarak benzerlikler olup olmadığı çalışmamızın temel problemini oluşturmaktadır. Bu nedenle öncelikle yazarlarımızın yaşam hikâyelerini ele aldıktan sonra romanları konuları, kahramanların özellikleri ve büyülü gerçekçilik unsurları bakımından karşılaştırmalı olarak ele almak problemin çözümünde faydalı olacaktır.

Keywords

Abstract

Touted as a branch of postmodern narrative "magical realism" refers to the last period began to come to the fore in our literature. Although some controversial ideas about naming and content of our writers even though they use some of the techniques it is possible to remove a common definition. The main purpose of this study was magical reality around current novel by Gabriel Garcia Marquez's Yüzyıllık Yalnızlık and Latife Tekin’s Sevgili Arsız Ölüm treat is comparatively novel. Whether there are traces from their lives in the novels of the authors and whether there are similarities in the subject, heroes and narrative style between the two novels are the basic problem of our work. For this reason, it will be useful to consider the novels in terms of the characteristics of heroes and the elements of magical realism in the solution of the problem, first of all after discussing the life stories of our writers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics