EVLAT EDİNMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : PSİKOLOJİ
Number of pages: 204-217
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Evlat edinme, durumu evlat edindirilmeye uygun bir çocukla durumu evlat edinmeye uygun kişi/eşler arasında hukuki bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin kurulması olarak tanımlanmaktadır. İlgili alan yazını incelendiğinde evlat edinmeye yönelik tutumun ölçülmesine yönelik geçerli ve güvenirli bir tutum ölçeğinin olmadığı tespit edilmiş ve alandaki bu eksikliği gidermeye yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın ilk çalışması örneklemini Cumhuriyet Üniversitesi’nde çeşitli fakültelerinde okuyan 347 kişi (177 kız, 170 erkek); ikinci çalışmasını 250 (124 erkek, 126 kadın) kişi oluşturmuştur. İlk olarak bir uzman görüşü ve 30 kişiyle yapılan ön görüşmeler sonucunda 68 maddelik madde havuzu oluşturulmuştur. Madde toplam korelasyonları ve uç grupların karşılaştırılmasıyla yapılan analiz sonucunda 23 madde seçilmiştir. İkinci olarak tutum ölçeğinin ölçüt geçerliğini belirlemek için ölçeğin Kollektivizm Ölçeği, Kişilerarası Tepkisellik Ölçeği ve Barnett Çocuk Sevme Ölçeği ilişkisi incelenmiş, ölçeğin ele alınan değişkenlerle beklendik yönde ilişkili olduğu görülmüştür. Sonuç olarak Evlat Edinmeye Yönelik Tutum Ölçeğinin üniversite örneklemi için geçerli ve güvenilir olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Child adoption is defined as establishing a parent-child relationship between a child that has possibility of adoption and adoptive by transferring all rights and responsibilities legally. When literature was examined, no relevant valid and reliable scale was found so the aim of this research is to develop a tool that would fill this gap. A preliminary study was conducted on undergraduate students studying in varying departments in Cumhuriyet University. 347 undergraduate students (177 female, 170 male) attended this stage. We also conducted a second study on a sample of 250 undergraduate students (124 male, 126 female). For item development, a 68 items containing pool was formed via expert opinions and pre-interviews with 30 participants. After examining item-total correlations and comparing extreme groups, a final 23 items were selected. To examine criterion validity, Collectivism Scale, Interpersonal Reactivity Scale and Barnett Liking of Children Scale were administered. All the correlations observed were in the predicted manner. To conclude, Attitudes Toward Child Adoption Scale is valid and reliable on undergraduate sample.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics