TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE MOBİL TEKNOLOJİ UYGULAMALARI

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : İŞLETME ANABİLİM DALI
Number of pages: 130-143
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojik gelişmeler tüm alanlarda olduğu gibi, sigorta sektöründe de görünümünü ve iş yapış şeklini değiştirmektedir. Sigorta dağıtım kanalı, bu etkileşimden en çok pay alan fonksiyonlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Sigorta sektöründe dağıtım kanalları çok uzun zamandan beri acente ve brokerlerden oluşmakta iken, artık mevcut ve yeni müşterilerine mobil teknolojiler üzerinde çalışan direkt ve dolaylı kanallar üzerinden de ulaşabilmek için ciddi yatırımlar gerçekleştirmektedirler. Bu çalışmada teknolojik gelişmeler, bu gelişmelerin kişiler ve toplumlar üzerindeki etkilerinden yola çıkarak mobil teknolojiler ve mobil teknolojilerin geleceği konusuna değinilmiştir. Çalışma özellikle sigorta sektörüne yönelik sentezlenerek mobil teknolojilerin uygulama alanları ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Technological developments change the way we look and work in the insurance sector as well as in all areas. The insurance distribution channel appears to be one of the most paid functions of this interaction. While the distribution channels in the insurance industry have been composed of agents and brokers for a long time now, they are making serious investments to reach existing and new customers through direct and indirect channels working on mobile technologies. In this work, technological developments, the effects of these developments on people and societies are mentioned and the future of mobile technologies and mobile technologies is mentioned. The study was synthesized specifically for the insurance sector and examined the application areas of mobile technology in detail.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics