ORTAOKUL MEZUNU ÖĞRENCİLERİN MÜZİK OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: KOCAELİ İLİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 552-574
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma, ortaokul mezunu öğrencilerin müzik okuryazarlıklarını ve bunun farklı değişkenlerle (cinsiyet, devam edilen lise türü, okul dışında özel müzik dersi alma, çalgı çalma, müzik dersinden yararlanma, müzik öğretmenlerini yeterli bulma) olan ilişkilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, karşılaştırma türü ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kocaeli ili, İzmit ve Gebze ilçelerinden seçilen 8 lisenin 9.sınıflarından, 176’sı kız, 187’si erkek olmak üzere 363 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Marmara Müzik Okuryazarlığı Testi kullanılmıştır. Araştırmanın belli başlı sonuçları şunlardır: (1) Ortaokul mezunu öğrencilerin müzik okuryazarlık seviyeleri düşük bulunmuştur. (2) Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha yüksek müzik okuryazarlığına sahiptir. (3) Fen Lisesi öğrencilerinin müzik okuryazarlıkları, Anadolu Lisesi ve Meslek Lisesi öğrencilerinden daha yüksektir. (4) Okul dışında özel müzik dersi alanların müzik okuryazarlıkları almayanlara göre daha yüksektir. (5) Çalgı çalanların müzik okuryazarlıkları, çalmayanlara göre daha yüksektir.

Keywords

Abstract

This research was carried out to determine the music literacy of secondary school graduates and to examine their relation with different variables (gender, high school type, getting private music lessons out of school, playing musical instrument, benefiting from music lessons, being satisfied with music teachers). In the study, a comparison type relational research model was used. The sample of the study consisted of 363 students, 176 of whom were female and 187 were male, from the 9th grade of 8 high schools selected from the provinces of Kocaeli, Izmit and Gebze. Marmara Music Literacy Test was used as data collection tool in the research. Some of the main results of the research are as follows: (1) The music literacy levels of secondary school graduates are low; (2) Female students’ music literacy levels are higher than male students; (3) Science high school students’ music literacy levels are higher than the students of Anatolian High Schools and Vocational High Schools; (4) Music literacy levels of students having private music lessons/courses as out of school activities are higher than having no private music lessons; (5) Music literacy levels of students playing an instrument are higher than the students who do not play any instrument.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics