ARAPGİR HACI YAHYA CAMİİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Arapgir, Fırat nehrinin kollarından Arapkir suyunun açtığı geniş bir vadide, deniz seviyesinden yaklaşık 1200 m. yükseklikte yer almaktadır. Yapının mülkiyeti Hacı Yahya Vakfı’na aittir. Arapgir’de bulunan dini ve sivil mimari örnekleri pek çok yayına ve teze konu olmasına karşın, bu makalenin konusu olan yapıya hiç değinilmemiştir. Cami üç katlı bir düzenleme gösterir: Bodrum katı lojman olarak kullanılmıştır. Zemin kat ise harim ve son cemaat yerinden oluşmaktadır. Birinci kat kadınlar mahfili olup aynı zamanda minareye çıkışı sağlayan merdivenlere de ulaşımın gerçekleştirildiği kattır. Cami sac kaplama kırma çatı ile örtülmüştür. Caminin güney avlusunda hazire bulunmaktadır. Mezarların taş başlık ve ayaklıklarının bir kısmı avlu içine dağılmıştır. Mezarların taş üst kaplamaları kısmen kırılmış ve zarar görmüştür. Ağaçların arasında bulunan mezarlar arasında biri aile mezarlığı şeklinde düzenlenmiştir.

Keywords

Abstract

Arapgir is a wide valley opened by Arapkir water from the arms of the Euphrates River, at an altitude of about 1200 m above sea level. The property belongs to the Hacı Yahya Foundation. Although the examples of religious and civil architecture in Arapgir are subject to many publications and theses, the mosque of this article has never been mentioned. The mosque displays a three-fold arrangement: The basement was used as lodging. The ground floor consists of harim and the last community place. The first floor is for women to have access to the stairs leading to the exit of the minaret at the same time. The mosque is covered with sheet metal roofing. There is a graveyard in the southern front of the mosque. Some of the stone heads and stands of the tombs are scattered into the courtyard. The stone plates of the graves were partially broken and damaged. Among the graves between the trees is a family graveyard.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics