ULUS-ÜSTÜ PARLAMENTODA SİYASİ GRUPLARARASI KOALİSYONLAR: ETKİNLİK VE ETKİLEŞİM SÜREÇLERİ İLE İNTERGRUPLAR

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : Siyaset Bilimi
Number of pages: 159-177
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ulus-üstü olma özelliğine sahip tek parlamento olan Avrupa Parlamentosu'nda ulusal düzeyde seçilen üyeler siyasi gruplar içinde yer almaktadır. Siyasi gruplar üye devletlerin siyasi sistemlerindeki çeşitli siyasi ve ideolojik yönelim farklılıklarını yansıtan siyasi partilerden ya da siyasi parti ittifaklarından oluşmaktadır. Parlamentoda farklı siyasi gruplardan parlamento üyeleri bir araya gelerek iki tür grup oluşturmaktadır. Bunlardan biri parlamento organı olan resmi statü ve güce sahip siyasi komitelerdir. Diğeri ise herhangi bir resmi statü ve güce sahip olmayan ancak parlamento tarafından desteklenen ve karar alma süreçlerinde de etkili aktörler olarak dikkat çeken intergruplardır. İntergruplar farklı siyasi gruplardan Parlamento üyelerinin, belirli konulardaki çıkarları geliştirmek, geliştirdikleri bu çıkarları Parlamento gündemine taşımak ve bu alanda politikaların belirlenmesini sağlamak amacıyla oluşturdukları gruplardır. Her parlamento döneminde yeniden oluşturulan bu gruplar oldukça farklı alanlarda faaliyet göstermekte ve parlamento-dışı etkileşimlerle de güçlenmektedir. Bu çalışmada, intergrupların özellikleri ve gelişim süreçleri incelenerek, mevcut durumda Parlamentoda faaliyet gösteren intergrupların amaçları, faaliyet konuları ile geliştirdikleri çok yönlü etkileşim süreçleri ele alınmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Elected memberships at the national level participate in political groups on the unique supranational parliament, namely European Parliament. Political groups consist of alliances of political parties or political parties reflecting the differences among various political and ideological tendencies in political systems of membership countries. Two kinds of groups exist by gathering parliament memberships of different political groups in parliament. One of these groups is political committies having formal status and power and these committies are parliament organisation. The other groups are called as intergroups which take attention as efficient actors in decision-making processes and supported by parliament but not have either formal status or power. Intergroups are generated by parliament memberships of different political groups in order to improve interests in specific issues, bring up these interests to the agenda of parliament and provide to determination of policies in these issues. These groups being regenerated in each parliament term, operate in various fields and also strengthen with extra-parliamentary interactions. This study deals with features and development process of intergroups. The aims of intergroups being currently active in parliament, their multi-pronged interaction processes and their operation cases are also examined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics