PAZARLAMA AMAÇLI HALKLA İLİŞKİLER (MPR) UYGULAMALARINDA İLİŞKİSEL YAKLAŞIM: CHATBOT ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Number of pages: 266-278
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojik gelişmelerin her geçen gün yarattığı değişim tüketici satın alma davranışında olduğu gibi pazarlama ve halkla ilişkiler uygulamalarında da yenilikleri gündeme getirmektedir. Online satın alma davranışının yaygınlaşmasıyla markaların tüketici isteklerine online cevap verme gerekliliği chatbot uygulamasını kullanıma açmıştır. Bu bağlamda, ilişkisellik ve teknolojiyi bir araya getiren chatbotkullanıcıların onlinealışverişten, haber takibine, trafik-yol durumundan, müşteri ilişkilerine kadar internet deneyimini baştan aşağı değiştirirken; markalara da dinamizm ve tasarruf kazandırmaktadır. Tüm bunlardan hareketle çalışmada dijital iletişimin markalar ve tüketiciler tarafından kullanımıyla hızla artan chatbot örnekleri MPRbağlamında konu edinilecektir. Çalışmanın amacı MPR uygulamalarındaki teknolojik gelişmelerin yaygınlık ve gerekliliğine işaret etmektir. 2016’dan 2017 yılına markalarınhızlabünyelerineentegre ettiği bu uygulamanın Türkiye örneğinde henüz çalışılmamış olması çalışmayı önemli kılmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın araştırma bölümünde nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği ile spesifik hedef kitleden konuyla ilgili detaylı bilgi edinimi gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre yaygınlık kazanacağı düşünülen chatbot uygulamaları hız, kolaylık ve yenilik gibi nedenlerle tercih edilirken güvenlik açıkları nedeniyle temkinli yaklaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

The change that technological developments create every passing day leads to innovations in marketing and public relations practices as well as consumer buying behavior. There quirement for brands to respond online to consumer demands has led to theuse of chatbot application as the online buying behavior has become widespread. In this context, chatbot, which brings relationality and technology together, changes the internet experience completely from online shopping, news follow-up, traffic-road conditions to customer relations and gives dynamism and savings to brands as well. Based on the foregoing, this study will discuss the chatbot examples which have an increased use by brands and consumers with theuse of digital communication in the context of MPR. The purpose of study is to point to the prevalence and necessity of technological developments in MPR practices. The fact that this application which has been integrated swiftly by the brands from 2016 to 2017 has not been studied in thecase of Turkey makes this study important. In this context, in there search part of this study, it is aimed to acquire detailed information from specific target audience by interview technique from qualitative research methods. According to the findings, chatbot applications, which are thought to be widespread, are cautious due to security vulnerabilities when they are preferred for reasons such as speed, convenience and innovation.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics