ÇARPANLAR VE KATLAR ALT ÖĞRENME ALANIN OYUNLA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : Matematik Eğitimi
Number of pages: 482-491
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 6.sınıf öğrencilerinin matematik öğretiminde oyunların kullanılması hakkındaki düşüncelerini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın örneklemini, amaçlı örnekleme yöntemiyle seçilmiş bir ortaokulun 6.sınıfında öğrenim gören 21 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış 5 açık uçlu sorudan oluşan Görüşme Formu (GF) ile toplanmıştır. Veriler betimsel analiz yaklaşımıyla incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrencilerin çoğu oyunla matematik öğretimi hakkında olumlu görüş belirtmiştir. Öğrencilerin tamamına yakını oyunla matematik öğretiminin eğlenceli, zevkli, keyifli olduğunu düşünmektedir. Yine oyunla öğretim ortamı hakkında öğrencilerin çoğu olumlu ifadeler kullanırken, az sayıda öğrenci sevmemiş ve fazla gürültülü olduğunu belirtmiştir. Genel olarak oyunla matematik öğretimi ve öğretim ortamı hakkında öğrenci görüşleri olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research, to uncover the six grade students’ thoughts on the use of games in teaching mathematics. The sample of the study were 21 students studying for a secondary school in the sixth grade selected by sampling method. Research data was collected by semi-structured interview forms which consisting five open-ended questions. Research data were analyzed with descriptive analysis approach. Many students stated a favorable opinion of using games in the teaching math based on the results of the survey. Almost all of the students considers that, teaching maths with games is funny, enjoyable and pleasant. However, most of the students using positive expressions about environment of learning with games , stated that a small number of students who dislike and think it is so noisy. Overall, students perspective about the mathematics teaching and learning environment with game is positive.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics