SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN YEŞİL LOJİSTİĞİN ÖNEMİ DÜNYA VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : SOSYAL BİLİMLER - ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
Number of pages: 465-481
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme olgusunun doğal bir sonucu olarak Dünya’nın giderek küçük bir köy haline gelmesiyle işletmeler, yıkıcı rekabet ortamında üstünlüğü sağlamak amacıyla lojistik operasyonlarına artan derecede önem vermektedir. Üretim ve dağıtım temelinde gelişen geleneksel lojistik faaliyetler özellikle maliyet minimizasyonu ve işletmeleri stratejik amaçlarına ulaştıracak etkin operasyonel faaliyetler olarak ifade edilmektedir. Ancak içinde bulunduğumuz yüzyılda Dünya üzerindeki uluslararası toplumsal kuruluşlar, küresel işletmeler ve lojistik firmalar doğayı ve çevreyi korumanın artık en temel yaşamsal görevlerinden biri olduğunun farkına varmışlar ve bunun sonucunda lojistik süreçlerde birtakım değişiklikler yaşanmıştır. Bu bağlamda 1997’de imzalanan ve 2005’te yürürlüğe giren Kyoto Protokolü ile işletmelerin lojistik faaliyetlerinde çevreye verdikleri zararın azaltılması konusunda sosyal çevrenin önemli aktörlerinden olan toplum ve devlet daha duyarlı olmaya başlamıştır. Çalışmanın amacı, dünyada giderek artan ilgiye sahip olan yeşil lojistiğin tanımını yapmak, yeşil lojistik kavramının ülkemizdeki lojistik sektörü açısından önemini ortaya koymak ve lojistik yöneticilerine sürdürebilir lojistik ile ilgili yapılan örnek uygulamaları tanıtmaya çalışmaktır.

Keywords

Abstract

As a consequence of globalisation, the World has been becoming smaller day by day. Because of this reason, the organizations compete with each other in order to get a sustainable competitive advantage. Today, traditional logistics operations based on production and distribution are defined as effective operational activities in reaching the strategic goals of the organizations. However, after worldwide economic development and high levels of industrialization, reduction of natural resources and its influence on environment and nature have attracted attention of international community organizations, global firms and logistics companies. On the other hand, coming into force of The Kyoto Protocol in 2005 has made the governments and the people around the world more sensitive for the future. This improvements have caused to change the processes of logistics operations. In this context, the aim of this qualitative study is identifying the green logistics concept and its activities, revealing how important the green logistics within logistics field in our country and giving implementation examples from the World and Turkey.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics