ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET VE AİLENİN EKONOMİK GÜCÜNE GÖRE ÖFKE YAŞANTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : DİN PSİKOLOJİSİ
Number of pages: 218-234
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada üniversite de okumakta olan öğrencilerin öfkeyle ilişkili yaşantıları cinsiyet ve ailelerinin ekonomik güçü açısından değerlendirilmiştir. Cinsiyet faktörünün kişilerarası öfke ve öfkeyle ilişkili davranışlara karşı etkisi var mıdır? Ayrıca ailenin ekonomik gücün üniversite öğrencilerinin kişilerarası öfke ve öfkeyle ilişkili davranışları sergilemede etkisi var mıdır? Cinsiyet faktörünün kişilerarası öfke alt gruplarından intikam, pasif agresif, içedönük ve umursamaz tepkilere etkisi var mıdır? Bu sorulara cevaplar aranmıştır. Ayrıca cinsiyet faktörünün öfkeyle ilişkili davranışlar alt gruplarından saldırganlık, kaygılı ve sakin davranışlar açısından farklılık gösterip göstermediğini bakılmıştır. Ayrıca ailenin sosyo-ekonomik durumunun kişilerarası öfke ve öfkeyle ilişkili davranışlarla ilgili olarak hem total hem de alt ölçekleri kullanılarak farklılık yaratıp yaratmadığı incelenmiştir. Üniversite öğrencilerinin öfke yaşantıları cinsiyet ve ailesinin ekonomik düzeyi açısından farklılaşıp farklılaşmadığı değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, students who were studying at university were evaluated with respect to gender and economic power in anger. Does the gender factor influence the behavior of the anger and the anger of the person? Also, is there any effect of exhibiting the behaviors related to the anger and the anger of the economic power? Cinsiyet faktörünün kişilerarası öfke alt gruplarından intikam, pasif agresif, içedönük ve umursamaz tepkilere etkisi var mıdır? The answers to these questions were sought. It was also examined whether the gender factor differs from the anger-related behaviors subgroups in terms of aggression, anxious and calm behavior. Moreover, it has been examined whether the socio-economic status of the family makes a difference using both total and subscales related to interpersonal anger and anger-related behaviors. It was evaluated whether university students differed in terms of their anger experiences gender and the economic level of their family.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics