MEKÂN TASARIMI BAĞLAMINDA YAŞANILMIŞ MEKÂNLARIN İŞLEVSEL DÖNÜŞÜMÜ: HEREKE SÜMERBANK LOJMANLARININ EĞİTİM BİNASINA DÖNÜŞÜMÜ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : İç Mimarlık - Mimarlık
Number of pages: 35-49
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’nin ve dünyanın birçok yerinde endüstri yapıları ve endüstriye hizmet eden yan işlev yapıları yeniden işlevlendirme ile hayat bulmaktadır. Kocaeli ilinin Hereke beldesinde yer alan Sümerbank lojmanları da Kocaeli Üniversitesi bünyesinde eğitim binaları olarak hizmet vererek sanayi çalışanlarının terk ettiği mekânlarda yeniden yaşamın sürdürüldüğü ve tarihi dokunun kent dokusunun sürdürülebilirliğine katkıda bulunduğu önemli bir örnektir. Bu çalışmada yaşanılmış mekânların dönüşümü ve bu dönüşümlerin kentlere ve kentlilere sağladığı faydalar açısından Kocaeli ili Körfez ilçesi Hereke beldesinde yer alan ve cumhuriyet Türkiye’sinin önemli sanayi kuruluşlarından biri olan Sümerbank işletmelerinin Hereke lojmanlarının Kocaeli Üniversitesi bünyesinde konut işlevlerinden çıkarak; eğitim işlevlerini yüklenerek bir üniversite mekânları bütününe dönüşümü ve bu dönüşümün Hereke ve Kocaeli’ye kazandırdığı kültürel, tarihi, ekonomik ve sosyolojik faydalar irdelenerek, mekânların kullanım esnekliği ile uyumu iç mimari tasarım ölçütleri açısından değerlendirilecektir. Bu çalışmada ortaya konulan yazılı ve görsel belgelerin ileride yapılması düşünülen mekânların işlevsel dönüşümü çalışmalarında ve diğer araştırmalar için bir kaynak teşkil etmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

In many parts of Turkey and the world, industrial buildings and structures as function is realized through adaptive reuse. Sumerbank lodgings located in the Hereke area of Kocaeli province is an important example that serves as education buildings within the Kocaeli University and contributes to the sustainability of historical touch and urban dwelling in the places where industry employees have left. In this study, in terms of the conversion of lived spaces and in terms of their benefits for the citizens, conversion of Hereke mass housings of Sumerbank facility located in the Hereke district of Korfez province of Kocaeli city which is most important industrial facilities of Republic of Turkey from residence function within Kocaeli University to a whole of university locations by undertaking the education functions and the historical, economical and sociological benefits redounded by this conversion to Hereke and Kocaeli will be examined and usage flexibility of locations and harmony will be evaluated in terms of interior architecture design criteria. The written and visual documents that are presented in this study are aimed to constitute a source for the future function conversion studies and for other researches.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics