TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA ÇEVRE EĞİTİMİNİN YERİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 21-34
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Türkiye’de 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler derslerindeki çevre eğitiminin yerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada çevre ve çevre eğitiminin tanımı yapılmış, Türkiye’deki çevre eğitimi konusunda 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmaya başlanan 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitapları, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan doküman analizi deseni kullanılarak incelenmiş ve bu sınıflardaki çevre eğitiminin yeri değerlendirilmiştir. Ülkemizdeki sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan çevre eğitiminin durumunun analiz edilebilmesi için Avrupa ve Asya’da ki çevre eğitimi örneklerine bakmak yararlı olacaktır. Amaca dönük olarak çevre eğitiminin yurt dışındaki boyutunu anlamak için Avrupa ve Asya ülkelerinin çevre eğitimiyle ilgili web tabanlı bilgi kaynakları incelenmiştir. Çalışma sonucunda sosyal bilgiler ders kitapları incelendiğinde 6. ve 7. sınıf ders kitaplarında çevre ile ilgili konulara yer verildiği tespit edilmiştir. 6. sınıfta Sosyal Bilgiler Öğreniyorum, Ülkemizin Kaynakları, Ülkemiz ve Dünya ünitelerinde çevre ve çevre eğitimiyle ilgili bilgilere yer verildiği belirlenmiştir. 7. sınıfta ise çevreyle ilgili bilgiler Ülkemizde Nüfus, Ekonomi ve Sosyal Hayat, Yaşayan Demokrasi, Ülkeler Arası Köprüler ünitelerinde aktarıldığı görülmüştür. Ayrıca çevre ile ilgili görsellere de yer verildiği anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study was conducted to determine the adequancy of enviromental education in the 6. and 7th grade social studies courses in Turkey. For this purpose, environmental and environmental education was defined in the study and the 6th and 7th grade social studies textbooks started to be taught since 2017-2018 education year in Turkey were examined using the document analysis analysis pattern included in qualitative research methods. environmental education. It would be useful to look at examples of environmental education in Europe and Asia so that the situation of environmental education can be analyzed in the social studies textbooks in our country. For the sake of point of view, web-based sources of information on environmental education in European and Asian countries have been examined to understand the dimension of environmental education abroad. When the social studies textbooks were examined, it was determined that 6th and 7th grade textbooks included environmental issues. It has been determined that the resources of our country in the 6th class (4th Unit) provide information about environmental education. In the 7th grade, information related to the environment has been transferred in the Population, Economy and Social Life, Living Democracy, Intercountry Bridges in our country. Furthermore, it has been understood that environmental images are also included.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics