TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE BÜROKRATİK İŞLEMLERİN AZALTILMASINDA UYAP UYGULAMASININ ÖNEMİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 492-513
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde özellikle bilgi teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler özel sektörü olduğu gibi kamu sektörünü de ciddi anlamda etkilemiştir. Yeni kamu kamu yönetimi anlayışının geleneksel yönetim anlayışının yerini almasıyla birlikte kamu sektöründe bilgi teknolojileri ve inovasyona dayalı uygulamaların kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Türk kamu yönetiminde yargı alanında bürokratik işlemleri azaltmak ve adli hizmetleri daha etkin hale getirmek için geliştirilen inovatif bir uygulama olan UYAP, kamu sektöründe bilgi teknolojileri kullanımına verilebilecek önemli bir örnek konumundadır. UYAP hayata geçirildikten sonra hem maddi açıdan hem de zaman açısından önemli ölçüde tasarruf sağlanmıştır. Bu uygulamayı kullananlar, mahkemeye gitmek zorunda kalmadan birçok adli hizmetten faydalanabilmektedir. Ayrıca bu sistemin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla entegrasyonunun sağlanması sayesinde, Türkiye’de kamu hizmeti sunumunda yaşanan dijital dönüşüm sürecine katkı sağlanmıştır. Bu çalışmada ilk olarak bürokrasi kavramı detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Daha sonra UYAP Uygulaması hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak bu uygulamanın bürokratik işlemler üzerindeki etkileri analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

Recently, developments in the area of Information Technologies(IT) have affected significantly public sector. The usage of applications based on IT and innovation in the public sector become popular after the New Public Management(NPM) had substituted for Conventional Management Intellection. The application of National Judiciary Informatics System (UYAP), an innovative application, has been developed to reduce bureaucracy in the area of jurisdiction. So this application is an important sample of usage informaton Technologies in the public sector. It was made saving both time and money after the UYAP had been put into service. The people who use this application can benefit for a lot of jurisdiction services without going to the courthouse. Also because this system was integrated to applications of other public bodies it was contributed to process of digital transformation in the Turkish Public Administration. In this paper first of all it was informed about bureaucracy and historical development of bureaucracy was examined both generally and in Turkey. Then it was informed about the Project of UYAP. Finally it was analyzed the effect of UYAP on the bureaucratic procedures.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics