TRAKYA AĞIZLARINDA ORGAN ADLARI

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : Türk Dili (Trakya Ağzı)
Number of pages: 317-335
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Trakya ağızları zengin bir sözvarlığına sahiptir. Her alandan pek çok öge çeşitli kullanımlarıyla halk dilinde yaşamaktadır. Bu ögeler arasında yer alan organ adları, dilbilimde bir dilin sözvarlığını oluşturan temel kelimeler içinde bulunması nedeniyle ayırt edici bir özelliğe sahiptir. Trakya ağızları, organların adlandırılması bakımından çeşitlilik gösterir. Bölgeyle ilgili yapılmış olan ağız çalışmaları organ adlarına dair birçok malzeme sunmaktadır. Bu sebepten dolayı organ adlarının ağız araştırmaları alanında özel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Biz de çalışmamızda, Trakya ağızları üzerine yazılan tez, kitap ve Derleme Sözlüğü’ndeki organ adlarını, yerleri, yapıları ve görevlerini esas alarak farklı başlıklar altında sınıflandırmaya çalıştık. Organları, her birinin ayrı bir önemi ve işlevi olmasından dolayı ana ve ara temel başlıkları altında topladık. Çalışmamızın ikinci kısmını, Trakya ağızlarından derlenen organ adlarının; morfolojik, etimolojik ve semantik özelliklere göre incelenmesi oluşturdu. İncelenen organ adlarının büyük çoğunluğu tek kelimeden meydana gelmekle birlikte tamlama biçiminde olan organ adları da görülmektedir. Trakya ağızlarında birkaç yabancı kökenli kelime dışında tamamına yakını Türkçe olan ve son derece özgün bir biçimde adlandırılan organ adları, halkın ve Türkçenin güçlü anlatımını ortaya koyması açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

Thracian dialects have a rich vocabulary. Many elements from each area live in the folkspeech with their various uses. The names of organs among these elements have a distinctive feature in linguistics because of contained in the presence of basic words that make up a language's vocabulary. Thracian dialects has a variety in the naming of organs. Dialect studies about the region provide many materials about organ names. Due to this reason, the names of the organs should be specially evaluated in the field of dialect investigations. In our work, we tried to classify the names of organs in thesis, book and compilation dictionary on the Thracian dialects under different headings, based on its places, structures and tasks. We have gathered the organs under the headings of main and intermediate because of each one has a distinctive feature and function. In the second part of our work, the examination of organ names compiled from the Thracian dialects in terms of their morphological, etymological and semantic properties are included. The vast majority of the organ names examined consist of a single word, there are also organ names which are in the form of noun phrase. Except for a few foreign origin words in Thracian dialects, the names of the organs are almost all of them Turkish and named in a highly original form. Also the names of the organs are important in terms of revealing the strong expression of the Turkish public and the Turkish language.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics