II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TÜRKİYE’DE İZLENEN EKONOMİ POLİTİKALARI

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : Tarih/Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 302-316
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de uygulamaya konulan ekonomi politikaları, bunların uygulamaları ve sonuçları hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızın amacı; uygulanan politikaların başarılı veya başarısız taraflarını tespit etmek ve sonuçları ortaya koymaktır. Bu kapsamda döneme bakıldığında, devam eden savaşın ülke ekonomisi üzerindeki etkisini hafifletecek veya azaltacak bir dizi önlemler alınarak düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Bunlar içinde yer alan en önemli düzenlemeler; Millî Korunma, Varlık Vergisi ve Çiftçiyi Topraklandırma Kanunlarının çıkarılması ile İaşe Teşkilatı ve Ticaret Ofisi gibi bir kısım teşkilatların kurulmasıdır. Bu kanunların uygulamaya konulması ve kurulan teşkilatların faaliyetleri ile savaşın yıkıcı ve olumsuz etkisinden ülke ekonomisi korunmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte savaşın etkisini azaltacağı düşünülen politikaların uygulanmasında zaman zaman güçlüklerle karşılaşılmıştır. Tüm olumsuzluklara rağmen hükümet bu konudaki politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam etmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, the economic policies applied in Turkey and and their results were investigated. The purpose of the study is to determine the success and the failure aspects of the applied economical policies and to figure out the results. In this context, when the period was taken into consideration, some measures were taken to increase or lighten the pressure of the war on the Turkısh economy. The most important measures taken were the declaration of some laws such as National Protection, Treasury Tax and Giving Land to The Farmers. Also some institutions were established in the country such as Trade Office and Food Supply Office. After the decleared laws and the established institutions, it was seen that the country was protected from the negative effects of the war. Nevertheless, the country faced with some difficulties during this period with the decleared laws and established institutions. Despite of these negative effects of the war, the Turkish Goverment carried out these policies with great determination.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics