BİLGİNİN DENEYİMLENME SÜRECİNDE GÜNCEL ARAYÜZ KULLANIMLARI

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : Görsel Sanatlar, Güzel Sanatlar, Grafik Tasarım, Bilgilendirme Tasarımı,
Number of pages: 289-301
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi çağının yaşandığı bu zamanlarda temel ihtiyaç unsuru olan bilgiye ulaşımın da önem arz ettiği görülmektedir. Bilginin üretilmesi ve saklanması, geçmişten günümüze var oluşun genel amacını oluşturmuştur. Zamanla gizlenen bir olgudan öte paylaşılarak çoğalan faydalı bir yapıya dönüştürülmüştür. Yaşamsal alanda fayda sağlayan ve korunması gereken bir yapıda olması bakımından, bilginin kontrol edilebilmesi de en az kendisi kadar zaruri hale gelmiştir. Bilginin yönetimi ve muhafazası daha çok teknolojik ilerlemelerin ışığında şekillenmektedir. Yönetim şekli aynı zamanda kişilerin bu olguya erişim etkinliğini belirlemektedir. Günümüzde etkileşimli ortamların içerik yapıları gelişen teknikler ile zenginleşmektedir. Ses ve görsel efektlerin kullanıldığı içeriklerin yanı sıra hareketli ve üç boyutlu estetik görüntüler de yer alabilmektedir. Çeşitli konularda değerlendirilen görselleştirilmiş bilgi içeriklerinin etkileşimli bir şekilde görülebilmesini sağlayan aracı yüzeyler, donanımsal ve yazılımsal gelişmeler sayesinde gün geçtikçe biçim değiştirmektedir. Bilginin tasarlanan farklı arayüzler ile kontrol edilebilmesi, etkileşimin ve bilgiye ulaşmanın yollarını genişletmiştir. Bilişim teknolojilerinin veri içeriklerini görselleştirme aşamasında yoğun olarak kullanılmasının yanında yayınlama sürecinde de etkin rolleri bulunmaktadır. Bilgisayar ortamında üretilen görüntüler, donanımsal etkileşim araçları ile çeşitli yansıtma yöntemleri farklı bilgilenme deneyimlerini ortaya çıkarmaktadır. Deneyimlenen bu süreçlere aracılık eden arayüz biçimlerinde de yenilikçi uygulamalar görülmeye başlanmıştır. Bu çalışma kapsamında, bilgi sistemlerinin görsel içeriklerinin etkileşimli olarak deneyimlenmesi sürecinde, günümüzde kullanılan ve yakın gelecekte kullanılması söz konusu olabilecek güncel arayüz uygulamaları değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

It seems that access to information, which is the basic necessity, is also important in these times when information age is experienced. The production and hiding of knowledge constituted the general purpose of day-to-day existence. It has been transformed into a beneficial structure that is multiplied by a shared secret beyond time. The ability to control information is at least as necessary as it is in a structure that benefits the vital field and needs to be protected. The management and conservation of knowledge are shaped more in the light of technological progress. At the same time, the type of management determines the accessibility of people to this phenomenon. In today's interactive environment, content structures are enriched by developing techniques. Sound and visual effects can be used as well as moving and three dimensional aesthetic images. Tool surfaces, which allow interactive viewing of visualized information contents evaluated in various topics, are changing day by day due to hardware and software developments. The ability to control information with different designed interfaces has expanded ways of interacting and accessing information. In addition to the intensive use of information technologies in the visualization phase of data contents, there are also effective roles in the publishing process. Computer generated images, hardware interaction tools and various reflection methods reveal different information experiences. Innovative applications have also begun to appear in the forms of interfaces that mediate these processes. In this study, the current interface applications that are used today and which can be used in the near future will be evaluated during the interactive experience of visual contents of information systems.

Keywords


 • Aristoteles. (1985). Metafizik (A. Arslan, Çev.). İzmir: Ege Üniversitesi.

 • Brejcha, J. (2015). Cross-Cultural Human-Computer Interaction and User Experience Design: A Semiotic Perspective, ABD: CRC Press.

 • Brookes, R.C. (1975). The Fundamental Problems of Information Science. V. Horsnell (Ed.). Informatics. London: Aslib.

 • Case, D. O. (2002). Looking for information: A survey of research on information seeking, needs, and behavior. Boston, MA: Elsevier/Academic Press.

 • Dix A., Finlay J., Abowd G. D., Beale R. (2004). Human–Computer Interaction, England: Pear- son Education Limited

 • Garrett, J.J. (2011). The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond, 2nd. Ed. USA: New Riders

 • Hayes, R. M. (1969). Information Science in Librarianship, Libri, XIX.

 • Jacko, J. A. ve Sears, A. (2008). The Human–Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications, Second Edition, ABD: Taylor & Francis Group

 • Mäkelä, A. ve Suri, F. J. (2001). Supporting Users‟ Creativity: Design to Induce Pleasurable Experiences. In Helander M., Khalid, H.M. & Tham (Eds.) Proceedings of the Conference on Affective Human Factors. New York, United States of America: ACM Press.

 • Görüntü 1. Tesla Model S iç görünümü. http://onstedcarshow.com/image/2015-tesla-model-s- interior-2015-tesla-model-x-interior/. Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2017

 • Görüntü 2. Azınlık Raporu film sahnesi ve John Underkoffler‟in sunumundan görü- nüm.https://www.ted.com/talks/john_underkoffler_drive_3d_data_with_a_gesture?lang uage=tr, Erişim Tarihi: 1 Mayıs 2017 https://www.leapmotion.com/product/desktop. Erişim Tarihi: 25 Nisan 2017 https://www.thalmic.com/about. Erişim Tarihi: 20 Nisan 2017

 • Görüntü 5. Ideum firmasının tasarladığı akıllı masa görünümü. http://ideum.com/. Erişim Tari- hi: 15 Nisan 2017

 • Görüntü 6. Warragamba Baraj Ziyaretçileri Merkezi'nde Yaşam İçin Su sergisindeki projeksi- yon etkileşimli masa. http://www.gesturetek.com/newscenter/newsletters/autumn2011/november-2011.html. Erişim Tarihi: 8 Nisan 2017 http://www.livescience.com/59278-turn-any-flat-surface-into-touchpad.html. Erişim Tarihi: 22 Mayıs 2017 https://www.marsdd.com/news-and-insights/opportunities-augmentation-becomereality/. Erişim Tarihi: 20 Nisan 2017

 • Görüntü 9. Magic Leap One Arttırılmış Gerçeklik gözlüğü. https://www.magicleap.com/. Eri- şim Tarihi: 10 Aralık 2017 http://thecoolgadgets.com/zebra-imaging-holographic-projector-table-future-ofinteractive-flexible-bare-eyes-3d-holographic-projection-is-within-reach/. Erişim Tarihi: 3 Mayıs 2017

                                                                                                    
 • Article Statistics