SULTAN III.MUSTAFA VE SULTAN I.ABDÜLHAMİD DEVRİ İSTANBUL ÇEŞMELERİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu : SANAT TARİHİ
Number of pages: 70-115
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı medeniyetinde mühim bir yere sahip olan çeşmeler, bilhassa şehirlerde semtlerin ve mahallelerin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Osmanlı şehirlerinde semtler genellikle bir cami ve çeşme etrafında biçimlenerek oluşmuşlar ve bu yapıların banîlerinin isimleriyle anılmışlardır. Maliyetinin diğer yapılara göre düşük olması sebebiyle Osmanlı sosyal tabakalaşmasından her kesimin hayrat olarak inşa ettirdiği bir yapı tipidir. Bu çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu’nda mimarlıkta yaşanan Batılılaşmanın, İstanbul’daki Sultan III. Mustafa ve Sultan I. Abdülhamid devirlerindeki çeşmelere yansıması incelenmiş, ayrıca çeşmelerin geçirdiği onarımlar Osmanlı arşiv belgeleriyle ortaya konulmuştur.

Keywords

Abstract

Fountains which have an important place in Ottoman civilization, especially in cities, has played an important role in the shaping of neighborhoods and districts. They are often shaped around a fountain, formed by a mosque in Ottoman cities and neighborhoods, and the names of the potential registrants of these structures were mentioned. Due to the cost being lower than other structures and building was built as the Ottoman social stratification is a type of charity by each sector. In this study, seen in the westernization of architecture in the Ottoman Empire, Istanbul, Sultan Mustafa III. and in the era of Sultan Abdulhamid I public fountains of the fountain with the Ottoman archive documents is analyzed and the reflection of his restorations has been shown.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics