NÖROBİLİM ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN NÖROPAZARLAMA ALANINDA KULLANILMASINA YÖNELİK KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2017-16
Language : null
Konu : Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Number of pages: 257-277
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Nöropazarlama, pazarlama ve nörobilim kavramlarından türetilmiş; pazarlama alanında nörobilim yöntemlerinin kullanılması fikrinden doğmuş bir kavramdır. Nöropazarlama araştırmalarında nörobilim alanında kullanılan görüntüleme cihazlarının kullanılıp kullanılamayacağı yönündeki tartışmalar devam etmektedir. Tartışmalar, beyin görüntüleme yöntemlerinin pazarlama alanına uyarlanabilmesinin zor olduğu ve bu araştırmaların etik boyutunun tartışılmadan uygulanmasının doğuracağı tehlikelerin olduğu yönündeki iddialardan ve insanların işletmelerin kendi istekleri doğrultusunda satın aldırma gücü elde edeceklerine yönelik düşüncelerden kaynaklanmaktadır. Bütün bu konuların açıklığa kavuşması önemlidir. Bu çalışma, nörobilim tekniklerinin nöropazarlama alanında nasıl kullanıldığını açıklayarak nöropazarlama literatürüne katkı sağlayacaktır. Bu amaçla çalışmada, nöropazarlama araştırmalarında kullanılan araştırma yöntemleri ele alınmıştır. Hangi pazarlama araştırmalarında, hangi nörobilim araştırma yöntemlerinin kullanılabileceği açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

Neuromarketing is a concept derived from marketing and neuroscience concepts, with the idea of using neuroscience methods in marketing. Controversy over the use of neuroscience imaging devices in neuromarketing studies still continues. Arguments arise from the allegations saying that it is difficult to adapt brain imaging methods to the marketing field, and that applying these researches without discussing their ethical dimension may pose hazards, as well as from the thoughts that the enterprises will get the power to make people purchase in the direction of their own will. It is important to reveal all of these subjects. This study will contribute to neuromarketing literature by explaining how neuroscience techniques are used in the field of neuromarketing. For this purpose, research methods used in neuromarketing studies have been handled. The use of neuroscience research methods in different types of marketing researches is explained.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics