KİŞİYE ÖZEL GELİNLİK ÜRETİMİNDE TASARIMCI FAALİYETLERİ

Author :  

Year-Number: 2018-23
Language : null
Konu : Moda Tasarımı
Number of pages: 274-283
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelinlik sektörü Türkiye’de ekonomiye katma değer sağlayan sektörlerin başında gelmektedir. Gelinlik sektöründe kişiye özel uygulamalar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu amaçla çalışmada kişiye özel gelinlik tasarım sürecinde tasarımcı faaliyetleri konu alınmıştır. Kişiye özel tasarım, son yıllarda teknolojinin gelişmesi, müşteri taleplerinin ve tasarım yaklaşımlarının değişmesiyle birlikte yeniden gündeme gelmiş ve güncelliğini korumaktadır. Kişiye özel gelinlik tasarımında müşterinin sürece dahil olması geleneksel moda tasarım sürecinin farklılaşmasına neden olmaktadır. Müşterinin istek ve ihtiyaçları, tasarım sürecine dahil edilmekte ve katılımlı tasarım yaklaşımına benzer bir süreç izlenmektedir. Bu sürecin tasarımcı bakış açısıyla tanımlanabilmesi amacıyla; daha önce aktif olarak alanda çalışmış araştırmacının gözlem ve deneyimlerinden yararlanılarak yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuştur. Araştırmanın verileri; farklı sosyo-ekonomik düzeydeki gelinlere hizmet veren İstanbul, Ankara, İzmir illerinde faaliyet gösteren üç tasarımcının görüşlerinden oluşmaktadır. Tasarımcıların görüşleri doğrultusunda, tasarım sürecinin prova süreçlerini de kapsayacak şekilde uzadığı, daha yoğun ve birebir iletişime dayalı nitelikte olduğu, ekonomik ve fonksiyonel verilere de yer verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Wedding industry is one of the sectors that provide added value to the economy in Turkey. Private applications for the wedding dress industry are becoming increasingly common. For this purpose, designer activities were taken into consideration during the process of designing wedding dresses for the person. The special design of the person has been renewed and kept up to date with the development of the technology in recent years, changes in customer demands and design approaches. The inclusion of the customer in the custom wedding dress design causes the traditional fashion design process to differentiate. Customer requests and needs are included in the design process and a process similar to the participatory design approach is followed. In order that this process can be defined by the designer's point of view; a semi-structured interview form was created by taking advantage of the observations and experiences of the researcher who had previously worked actively in the field. Data from the study; which consists of three designers operating in Istanbul, Ankara and Izmir, which serve brides in different socio-economic levels. In line with the opinions of the designers, it has been achieved that the design process should be extended to include the rehearsal process, more intensive and individual communication based, and economic and functional data should be included.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics