AKILLI KENTLER: AB VE TÜRKİYE ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : kentleşme
Number of pages: 139-163
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Akıllı kentler, yenilikçi dijital teknolojilerin kullanımı yoluyla geleneksel ağları ve hizmetleri daha verimli hale getirerek, kente yaşayanların, kamu idarelerinin ve özel sektörün yararına daha kapsamlı, sürdürülebilir ve bağlantılı kentler oluşturmaktadır. Akıllı kentler, ekonomik, sosyal ve çevresel kaynaklardaki sınırlılıkları ve gelecek kuşakların ihtiyaçlarını da dikkate alarak sürdürülebilirlik çerçevesinde yaşam kalitesini geliştirme amacını taşımaktadır. Son yılların teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri, akıllı kent için uygulanabilecek çok sayıda çözüm ve ürün geliştirmeyi uygun kılmıştır. Kentsel alanlarda çözüm ve ürün geliştirilen başlıca alanlar ulaşım, enerji, sağlık, su ve atık yönetimi gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda kentler de ortaya çıkan ekonomik beklenti ve çeşitli alanlardaki kentsel ihtiyaçlara (ulaşım, enerji, barınma vb.) olan talebin artarak devam etmektedir. Kentlerde ortaya çıkan sorunları çözmede akıllı kentlerin sağladığı çözüm önerileri ve yeni yaklaşımlar akıllı kent düşüncesinin yaygınlaşmasına yardımcı olmuştur. Bu ihtiyaçların artmasına ve sorunların derinleşmesine neden olan ise hızlı kentleşmedir. Bu çalışmada Avrupa Birliği ve Türkiye açısından söz konusu gelişmeler çerçevesinde akıllı kent uygulamalarının akıllı kent göstergeleri üzerinden değerlendirilmektedir. Bu çerçevede AB ve Türkiye açısından akıllı kent uygulamalarını gelinen düzeyi söz konusu göstergeler üzerinden değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

Smart cities create more comprehensive, sustainable and connected cities for the benefit of urban dwellers, public administrations and the private sector, making traditional networks and services more efficient through the use of innovative digital technologies. Smart cities are aiming to improve the quality of life in the framework of sustainability, taking into account the limitations of economic, social and environmental resources and the needs of future generations. Technological innovations and developments in recent years have made it possible to develop numerous solutions and products that can be applied to the smart city. The main areas in which solutions and products are developed in urban areas are concentrated in areas such as transportation, energy, health, water and waste management. However, in recent years, the demand for urban needs (transportation, energy, housing, etc.) has continued to increase. The solutions offered by clever cities to solve the problems that arise in the cities and new approaches have helped spread the idea of smart city. It is the rapid urbanization which causes these needs to increase and deepen the problems. In this study it is assessed through indicators of smart city smart city applications within the framework of the said developments in terms of the European Union and Turkey. In this context, the level reached smart city applications for the EU and Turkey are intended to be evaluated over the said indicators.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics