WEB TABANLI OYUNLARDA FANTASTİK VE DİJİTAL İLLÜSTRASYON-LARIN ETKİSİ: LEGEND ONLİNE

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : Grafik Tasarım
Number of pages: 194-206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgisayar oyunlarının, günümüzde en büyük yüksek teknoloji gerektiren sektörlerden biri olduğu bilinmektedir. Çocuk ve gençlerden oluşan bu sektör, doğal olarak bilgisayar oyun-larının görsel bakımdan giderek iyileşmesini zorunlu kılmaktadır. Aksiyon oyunları, macera oyunları, dövüş oyunları, simülasyon oyunları, strateji oyunları, spor oyunları ve internet ortamında birden fazla oyuncu ile oynanabilen web tabanlı oyunlar gibi pek çok türü bulu-nan bilgisayar oyunları hedef kitleye çok fazla çeşitlilik sunabilecek kapasiteye sahiptir. Ancak, piyasadaki yeni çıkan oyunlarda görülen gerçekçi grafikler artık şaşırtıcı olmaktan öte sıradan olarak görülmesiyle birlikte oyuncuların beklentilerini karşılayamamaktadır. Hedef kitlenin aramakta olduğu özgünlük, oyun firmalarını oyun dinamiklerinden ve yük-sek teknolojiden daha çok özgün hikâye ve tasarımlar yaratmaya itmiştir. Böylece, sanatın birçok disiplininde resmedilen fantastik kurgular, bilgisayar oyunu sektöründe de yaygın-laşmıştır. Son yıllarda piyasaya çıkan Legend Online’nın özgünlüğü, fantastik içeriği ve dijital kurgusuyla öne çıkan oyunlardandır. Tüm bu verilerden yola çıkarak bu çalışmada, yüksek teknoloji gerektiren web tabanlı oyunlardaki fantastik ve dijital illüstrasyonun etkisi Legend Online oyunu üzerinden incelenmeye çalışılacak ve başka örneklere de yer verile-cektir.

Keywords

Abstract

It is known that computer games are one of the biggest high-tech sectors today. This sector, which consists of children and young people, naturally requires that computer games gradu-ally improve from the visual point of view. Computer games that have many types such as action games, adventure games, fighting games, simulation games, strategy games, sports games and web-based games that can be played with multiple players on the internet have the capacity to offer a wide variety of target groups. However, the realistic graphics seen in the new games on the market no longer meet the expectation of the players with being seen as ordinary rather than surprising. The originality that the target audience is looking for has motivated game companies to create original stories and designs from game dynamics and high technology. Thus, fantasy fiction depicted in many disciplines of art has become wide-spread in the computer game sector. The authenticity of Legend Online, which has been on the market in recent years, is a game of fantasy content and digital fiction. From all these data, the effect of the fantastic illustration on high-tech web-based games will be examined through the Legend Online game and other examples will be included in this study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics