TÜRK EXİMBANK'IN İHRACATIN FİNANSMANINDAKİ ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : BANKACILIK
Number of pages: 117-138
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İhracata dayalı firmaların gelişiminde önemli rol alan kuruluşlardan biri olan Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. kısa adıyla Türk Eximbank’tır. 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Banka, firmalara ihracatı teşvik etmek ve Türkiye’nin dünya ihracatındaki payını arttırmak için çeşitli krediler, garantiler ve sigortalar sunmaktadır. Bu kapsamda günümüzde ülkemizde uygulanmakta olan dış satım kredileri; döviz kazandırıcı hizmetler kapsamında kısa ve orta-uzun süreli krediler olarak sınıflandırılmaktadır. Kısa süreli dış satım kredileri içerisinde en çok talep edilen kaynak reeskont kredisidir. Türk Eximbank’ın sağladığı ihracat kredileri, Türkiye’nin ekonomik büyümesinde ve ihracatın artırılmasında en önemli teşvik unsuru ve finansman kaynağıdır. Bu çalışmada Eximbank tarafından sağlanan ve Türk ihracatçılarını yakından ilgilendiren ihracat kredilerinin Türkiye’nin ihracatının finansmanındaki rolü incelenmektedir. Ayrıca konu ile ilgili faiz ve kar payı oranları ele alınarak değerlendirilmeler yapılmaktadır.

Keywords

Abstract

Export-oriented companies in the development of the organizations taking part in one of the major Export Credit Bank of Turkey short name is Turk Eximbank. Founded in 1987 with a Cabinet decision, the Bank promotes export of various loans to companies and to increase Turkey's share in world exports, offers guarantees and insurance. In this context, export credits being applied in Turkey; short-term and medium-long term loans within the scope of foreign exchange earning services. The most demanded source of short-term export credits is the rediscount credits. Turk Eximbank offers export credits that Turkey's most important incentive in promoting economic growth and exports and is the source funding. In this study the loans provided by Eximbank closely the interests of Turkish exporters of Turkey's role in financing exports are examined. In addition, interest and profit share ratios related to the subject are evaluated.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics