MALİ MÜŞAVİR BAKIŞIYLA TÜRK BİREYSEL VERGİ MÜKELLEFLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN VERGİYE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : VERGİ
Number of pages: 413-435
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mükelleflerin vergiye karşı tutum ve davranışları demografik faktörlerden etkilemektedir. Bu araştırma, beyana dayalı gelir vergisi mükelleflerinin demografik özelliklerinin vergiye karşı tutum ve davranışları üzerindeki etkisini araştırmak üzere kurgulanmıştır. Anket formunun kolayda örneklem kullanıldığı bu araştırma 350 katılımcı ile Zonguldak ili Türkiye´de yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçları mükelleflerin demografik özelliklerinin vergiye karşı tutum ve davranışlarını etkilediğini göstermektedir. Bundan hareketle bu çalışma mükelleflerin demografik özelliklerinin vergiye karşı tutum ve davranışlarına etkisinin önemini ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

Taxpayers' attitudes and behaviors towards taxation affect demographic factors. This research was designed to investigate the effect of the tax-based income taxpayers' demographics on the attitudes and behaviors towards taxation. In this study with 350 participants in the questionnaire easy sample used Zonguldak it has been made in Turkey. The analysis results show that the demographics of the taxpayers affected their attitudes towards taxation and their behavior. Accordingly, this study reveals the importance of the effect of the demographical features of the taxpayers on the attitudes and behaviors towards taxation.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics