KAMU KURUMLARI İÇİN BİR STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA MODELİ ÖNERİSİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : Kamu Yönetimi
Number of pages: 436-448
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

2003 tarih ve 5018 Sayılı Kanun tüm kamu kurumlarına stratejik plan hazırlama zorunluluğu getirmiştir. Stratejik planın başarılı ve etkin olarak uygulanmasında stratejik planların hangi yöntemle hazırlandığı önem arz etmektedir. Bu süreçte temel soru; üst düzey yönetimin ve paydaşların/çalışanların katılımları ve katkılarının ne olacağı sorusudur. Literatürde farklı stratejik plan hazırlama yöntemlerinden bahsedilmektedir. Bu yöntemlerden genel olarak; üst düzey yöneticilerin baskın olduğu yukarıdan aşağı (top- down) ve paydaşların/çalışanların aktif olarak katıldığı (buttom- up) yöntemlerdir. Bu çalışma kapsamında, bir kamu kurumu için hazırlanan stratejik plan deneyiminden de faydalanılarak hem aşağıdan yukarı hem de yukarıdan aşağı yöntemin birlikte kullanıldığı bir model sunulmaktadır. Söz konusu modelde durum analizi sürecinin mümkün olduğu kadar en geniş paydaş katılımıyla aşağıdan yukarı, geleceğe yönelim bölümünün ise üst düzey yönetimin belirleyici olduğu yukarıdan aşağı bir yöntemle hazırlanması önerilmektedir.

Keywords

Abstract

Law No. 5018 of 2003 obligated all public organizations to prepare organizational strategic plan. For successful and effective implementation of the strategic plans, it is important which method is used for formulating strategic plans. The basic question in this process is the role of senior management and stakeholders / employees in the design of organizational strategic plan. In literature, there are different models for designing strategic plans. These methods are classified as top-down methods in which top managers are dominant and bottom- up method in which stakeholders / employees actively participate. The main purpose of this study is to share experiences which are acquired during strategic planning process of a public organization. In this process, both top down and bottom up approaches are utilized together. Depending on this experience, we suggest that the bottom up approach should be used for situation analysis and top down approach should be used for future direction.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics