DAVETLE MÜDAHALENİN GEÇERLİLİĞİ AÇISINDAN AFRİKA KITASINDAKİ İKİ ZIT ÖRNEK: MALİ VE GAMBİYA

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : Uluslararası Hukuk
Number of pages: 307-322
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası hukukta bir devlete karşı kuvvet kullanma ve o devletin iç işlerine karışma yasak olmasına rağmen, bir devletin, yabancı askeri gücü daveti bu yasağı ortadan kaldırabilir. Tarihte pek çok kez, yapılan müdahalelerin ilgili devletin daveti üzerine yapıldığı belirtilmiştir. Fakat davetle müdahalenin uluslararası hukuka uygunluğu sağlayabilmesi için maddi ve şekli bazı şartları yerine getirmesi gerekir. 2013 yılında Fransa’nın Mali’ye ve 2016 yılında ECOWAS’ın Gambiya’ya müdahalesinin meşru olabilmesi için bu şartları sağlaması gerekmektedir. Maddi ve şekli şartlar incelendikten sonra Fransa’nın ve ECOWAS’ın söz konusu müdahalelerinin uluslararası hukuka uygun olup olmadığı tartışılacaktır.

Keywords

Abstract

Although there is a prohibition on the use of force by states to another states and of interference in domestic affairs of sovereigns in international law, the consent of a state to the foreign armed forces has the potential to lift this ban. Many examples of interventions based on the consent of the related states exist in world history. Yet, intervention by invitation must have some material and formal conditions for ensuring the validity to international law. The intervention of France to Mali and another intervention of ECOWAS to Gambia must fulfil these conditions for being legitimate acts within international law. After examining material and formal conditions, relevant interventions of France and ECOWAS will be analyzed within the context of international law.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics