ADKIRIMI VE DİRENİŞ: 1980’LERDEN GÜNÜMÜZE BULGARİSTAN VE TÜRK AZINLIĞI

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : Kültürel Sosyoloji
Number of pages: 78-88
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Adkırımı kavramı, bir politik otorite tarafından etnik, kültürel, dinsel ya da ulusal azınlık grubu mensuplarına ait doğma adların sistematik olarak zorla yok edilmesi uygulamasını tanımlamaktadır. Yirminci yüzyılda Avrupa’da adkırımının en belirgin ve hızlandırılmış örneği, sosyalist Bulgaristan’da yerli ulusal Türk azınlığı mensupları üzerinde uygulanmıştır. 1984-89 döneminde sosyalist Bulgar politik otoritesi, adkırımını ‘soya dönüş süreci’ adıyla uygulanan zorla Bulgarlaştırma kapsamında gerçekleştirmiştir. Makalede sosyalist Bulgaristan’da adkırımına karşı Türklerin gösterdiği tepki ve direniş kalıpları, 1984-89 dönemine odaklanılarak keşfedilmeye çalışılmaktadır. Makalede gözlem ve görüşmelerden elde edilen birincil kaynak niteliğindeki verilerden yararlanılmaktadır.

Keywords

Abstract

The concept of namecide defines the systematic forced removal of native names belonging to ethnic, cultural, religious or national groups. In modern Europe one of well-known example of namecide includes some implementations during ethnic genocide the so-called ‘revival process’ in socialist Bulgaria. The study examines the patterns of reaction and resistance given by national Turkish minority against namecide implementation in socialist Bulgaria, with focusing on the period between 1984-89. The study is mainly based on empirical data of the nature of primary sources which collected with observation and interviews from witnesses.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics