CUMHURİYET DÖNEMİ HAVACILIK EĞİTİMİNE DAİR BİR ÖRNEK: İNÖNÜ HAVACILIK KAMPLARI

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : CUMHURİYET TARİHİ
Number of pages: 371-395
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ulus Gazetesinin 1 Temmuz 1937 tarihli nüshasında açılacak kampla alakalı şu bilgiler yer almaktadır; “İnönü Hava Kampı bu sene 5 Temmuz’da çalışmalarına başlayacak ve 150 kadar gencin katılacağı bu kamp 1 Ekim 1937 günü sona erecektir.” 3 ay boyunca sürmüş olan bu kampta eğitime katılan gençlere havacılığın bir nişanı olan bröveler takılmış ve bu kamplar Türk havacılık tarihi ve havacılık eğitimi açısından önemli bir mihenk taşı olmuştur. Türk havacılığı için önemli bir isim olan Vecihi Hürkuş’un 1932 yılında açmış olduğu “Vecihi Sivil Tayyare Mektebi” bu konunun başlangıç noktası olacaktır. Konumuz dahilinde 1936-1937 yılları arasında Türk Tayyare Cemiyeti (Türk Hava Kurumu) tarafından Eskişehir İnönü bölgesinde gerçekleştirilen kamplar ele alınacaktır. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’nün havacılığa vermiş oldukları önem kurum tarafından gerçekleştirilen bu kampları önemli bir hale getirmiştir. Dönemin Türk basınında çıkan haberler ve gazetelerin bu konuya ayırdıkları yer de havacılık ve havacılık eğitiminin bu yıllar içerisindeki önemini gözler önüne sermektedir.

Keywords

Abstract

“Inönü air camp will start working on July 5 this year and this camp will end on October 1, 1937, where about 150 young people will participate.” In this camp, which lasted for 3 months, the young people who participated in the training were fitted with a badge of aviation, and these camps were an important cornerstone for Turkish aviation history and aviation education. The “Vecihi Civil Aviation School”, which was opened in 1932 by Vecihi Hürkuş, an important name for Turkish aviation, will be the starting point for this issue. Within this context, the camps held in Eskişehir inönü between 1936-1937 by the Turkish Aeronautical Society Turkish Air Association) will be discussed. The importance Mustafa Kemal Atatürk and Ismet inönü gave to aviation has made these camps important. The news and newspapers in the Turkish press of the period show the importance of aviation and aviation education in these years where they are devoted to this subject.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics