AKA GÜNDÜZ’ÜN BOZGUN ADLI ŞİİR KİTABINDA MİLLÎ ROMANTİK DUYUŞ TARZI VE‘TÜRK’ İMGESİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 55-77
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Aka Gündüz (1885-1958), Millî Edebiyat dönemi ile Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının üretken yazarlarındandır. Şairliği, Aka Gündüz’ün dikkat çeken yönlerindendir. Gündüz’ün Millî Edebiyat döneminde verdiği şiir kitabı Bozgun (1918), dönemin başlıca akımlarından olan millî romantik duyuş tarzını öne çıkarır. Bozgun’da millî romantizm, şiirlerin ana omurgasını oluşturur. Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı yıllarına tanıklık eden Aka Gündüz, Bozgun’da, Türk coğrafyasının maruz kaldığı zulümleri, yıkımları, kıyımları anlatır ve olaylara isyan eder. Destansı bir üslupla çizdiği ‘Türk’ imgesi üzerinden millî duyguları harekete geçirir ve Türk coğrafyasının zulümlerden, yıkımlardan kurtulacağına dair inancını ortaya koyar. Bu çalışmada Bozgun’daki ‘Türk’ imgesine ve ‘Türk’ imgesiyle ilişkili olarak şiirlerin millî romantik yönüne dikkat çekilmektedir. Eser, bu doğrultuda ele alınmakta ve ‘Türk’ imgesi üzerinden eserin tematik yönü, iletisi, ‘tez’i, şairin ideolojik yönsemeleri ve millî romantik üslubu hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır.

Keywords

Abstract

Aka Gündüz (1885-1958) is one of the productive writers of National and Republican Periods of Turkish Literature. His poetship is one of the salient qualities of Aka Gündüz. The poetry book titled Bozgun (1918) which is written by Aka Gündüz in National Literature Period puts forward a national romantic style which is the mainstream idea of the period. In Bozgun, national romanticism is the main spine of poems. Aka Gündüz, who witnessed the Balkan Wars and the First World War years, tells about the persecutions, destructions and massacres of the Turkish geography and revolts against these events. He activates the national sentiments through the ‘Turkish’ image which is portrayed in an epic style and expresses his belief that the Turkish geography will get rid of from persecutions and destructions. In this study, ‘Turkish’ image and national romantic aspect of the poems of Aka Gündüz in relation to the ‘Turkish’ image in Bozgun is pointed out. The Bozgun is examined in this direction and evaluated in respect of the work’s thematic aspect, message, poet’s ideological trends and national romantic aspect in relation to ‘Turkish’ image.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics